Visa allt om Bilservice i Åseda Aktiebolag
Visa allt om Bilservice i Åseda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 563 6 699 7 095 7 327 7 197 7 680 4 375 5 691 5 244 4 614
Övrig omsättning 93 - 20 - 11 - - 6 19 -
Rörelseresultat (EBIT) 404 344 340 213 63 406 64 184 456 273
Resultat efter finansnetto 401 341 330 199 42 383 40 166 438 252
Årets resultat 232 210 219 108 74 156 124 119 232 136
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 328 305 335 389 285 319 318 129 126
Omsättningstillgångar 1 917 1 541 1 398 1 257 1 527 1 430 1 034 1 168 1 167 1 059
Tillgångar 2 214 1 869 1 703 1 592 1 915 1 714 1 353 1 486 1 296 1 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 792 732 613 605 631 475 452 433 301
Obeskattade reserver 409 314 249 203 156 222 55 186 191 76
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 49 102 155 209 298 115 146
Kortfristiga skulder 982 764 723 727 1 052 706 614 551 558 662
Skulder och eget kapital 2 214 1 869 1 703 1 592 1 915 1 714 1 353 1 486 1 296 1 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 665 677 683 689 683 641 298 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 263 1 204 570 533 372 310 308 238 412 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 518 442 504 516 496 482 430 400 299 310
Utdelning till aktieägare 200 200 150 100 100 100 0 100 100 100
Omsättning 7 656 6 699 7 115 7 327 7 208 7 680 4 375 5 697 5 263 4 614
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 891 1 675 1 774 1 832 2 399 2 560 1 458 1 897 1 748 1 538
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 424 446 442 531 508 482 436 339 380
Rörelseresultat, EBITDA 496 457 451 310 164 473 126 218 483 303
Nettoomsättningförändring 12,90% -5,58% -3,17% 1,81% -6,29% 75,54% -23,12% 8,52% 13,65% -%
Du Pont-modellen 18,34% 18,46% 20,02% 13,44% 3,34% 23,80% 4,73% 12,52% 35,57% 23,02%
Vinstmarginal 5,37% 5,15% 4,81% 2,92% 0,89% 5,31% 1,46% 3,27% 8,79% 5,92%
Bruttovinstmarginal 44,66% 47,13% 44,17% 100,00% 35,00% 35,35% 52,85% 37,87% 38,16% 43,02%
Rörelsekapital/omsättning 12,36% 11,60% 9,51% 7,23% 6,60% 9,43% 9,60% 10,84% 11,61% 8,60%
Soliditet 51,58% 55,48% 54,39% 47,90% 37,60% 46,36% 38,10% 39,43% 44,02% 29,99%
Kassalikviditet 124,85% 118,46% 97,93% 59,70% 87,07% 95,89% 70,68% 101,09% 86,56% 83,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...