Visa allt om Lisoma AB
Visa allt om Lisoma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 285 288 321 238 680 506 534 92 43 2 536
Övrig omsättning - 63 - - - - - - - 4 306
Rörelseresultat (EBIT) 56 -174 -399 -549 -342 -980 66 -153 -209 4 066
Resultat efter finansnetto 56 -172 -343 -508 20 -1 005 146 -158 -90 4 094
Årets resultat 56 -172 -343 -33 329 -135 446 -25 46 2 676
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 094 2 094 2 094 2 040 0 1 750 2 751 2 673 3 108 3 508
Omsättningstillgångar 2 678 2 827 3 246 3 864 6 950 5 255 5 921 5 482 4 314 4 702
Tillgångar 4 772 4 921 5 340 5 904 6 950 7 005 8 672 8 155 7 422 8 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 752 4 896 5 268 5 879 5 912 5 583 6 068 5 622 5 647 5 691
Obeskattade reserver 0 0 0 0 475 785 1 244 1 278 1 447 1 618
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 26 72 25 563 638 1 360 1 254 328 901
Skulder och eget kapital 4 772 4 921 5 340 5 904 6 950 7 005 8 672 8 155 7 422 8 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 199 10 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 32 78 28 34 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 36 50 35 33 90 32 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 200 268 0 0 350 0 0 90
Omsättning 285 351 321 238 680 506 534 92 43 6 842
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 288 321 238 680 506 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 71 130 65 71 300 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 56 -174 -399 -549 -342 -980 66 -153 -209 4 093
Nettoomsättningförändring -1,04% -10,28% 34,87% -65,00% 34,39% -5,24% 480,43% 113,95% -98,30% -%
Du Pont-modellen 1,17% -3,52% -6,42% -8,59% 0,30% -13,92% 1,68% -0,98% -0,79% 50,13%
Vinstmarginal 19,65% -60,07% -106,85% -213,03% 3,09% -192,69% 27,34% -86,96% -137,21% 162,30%
Bruttovinstmarginal 45,26% 13,89% -11,53% -22,27% 3,97% -33,60% 76,22% -5,43% 0,00% 9,82%
Rörelsekapital/omsättning 932,28% 972,57% 988,79% 1 613,03% 939,26% 912,45% 854,12% 4 595,65% 9 269,77% 149,88%
Soliditet 99,58% 99,49% 98,65% 99,58% 90,10% 87,96% 80,54% 80,22% 90,12% 83,51%
Kassalikviditet 12 752,38% 10 273,08% 3 947,22% 12 408,00% 1 059,50% 566,93% 290,00% 301,12% 1 175,91% 502,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...