Visa allt om Lyft & Transport i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 534 1 525 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 194 420 1 743
Övrig omsättning - 80 - - - - - 139 65 127
Rörelseresultat (EBIT) -40 40 26 40 245 83 46 9 -527 145
Resultat efter finansnetto -60 4 -12 -26 174 21 -98 -119 -267 87
Årets resultat -60 4 -12 -26 136 21 -41 -7 0 36
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 809 947 1 322 1 715 2 113 2 511 2 668 2 982 1 622
Omsättningstillgångar 155 141 277 314 295 243 329 414 1 507 412
Tillgångar 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490 2 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 180 177 188 214 78 57 98 105 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 57 174 442
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 327 326 550 824 1 169 1 613 2 166 2 270 2 265 901
Kortfristiga skulder 141 443 498 623 626 666 618 655 1 945 586
Skulder och eget kapital 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490 2 034
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 312 312 300 300 272 62 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 300 315 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 148 166 166 169 144 131 122 107 44 107
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 534 1 605 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 333 485 1 870
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 534 1 525 804 854 922 792 837 597 210 872
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 476 249 244 228 219 218 190 57 184
Rörelseresultat, EBITDA 350 464 421 433 644 481 532 450 -98 413
Nettoomsättningförändring 0,59% -5,10% -5,86% -7,38% 16,35% -5,32% 40,12% 184,29% -75,90% -%
Du Pont-modellen -6,79% 4,21% 2,12% 2,44% 12,20% 3,52% 1,62% 2,47% -5,39% 7,13%
Vinstmarginal -2,61% 2,62% 1,62% 2,34% 13,29% 5,24% 2,75% 6,37% -57,62% 8,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,91% -19,80% -13,75% -18,10% -17,96% -26,70% -17,27% -20,18% -104,29% -9,98%
Soliditet 20,37% 18,97% 14,46% 11,49% 10,65% 3,31% 2,01% 4,51% 5,13% 20,81%
Kassalikviditet 109,93% 31,83% 55,62% 50,40% 47,12% 36,49% 53,24% 63,21% 77,48% 70,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...