Visa allt om Lyft & Transport i Helsingborg AB
Visa allt om Lyft & Transport i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 879 1 534 1 525 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 194 420
Övrig omsättning - - 80 - - - - - 139 65
Rörelseresultat (EBIT) 226 -40 40 26 40 245 83 46 9 -527
Resultat efter finansnetto 211 -60 4 -12 -26 174 21 -98 -119 -267
Årets resultat 79 -60 4 -12 -26 136 21 -41 -7 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 042 434 809 947 1 322 1 715 2 113 2 511 2 668 2 982
Omsättningstillgångar 198 155 141 277 314 295 243 329 414 1 507
Tillgångar 1 240 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 120 180 177 188 214 78 57 98 105
Obeskattade reserver 132 0 0 0 0 0 0 0 57 174
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 419 327 326 550 824 1 169 1 613 2 166 2 270 2 265
Kortfristiga skulder 489 141 443 498 623 626 666 618 655 1 945
Skulder och eget kapital 1 240 589 949 1 224 1 636 2 009 2 356 2 841 3 082 4 490
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 312 312 300 300 272 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 361 300 300 315 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 163 148 166 166 169 144 131 122 107 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 879 1 534 1 605 1 607 1 707 1 843 1 584 1 673 1 333 485
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 879 1 534 1 525 804 854 922 792 837 597 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 469 476 249 244 228 219 218 190 57
Rörelseresultat, EBITDA 409 350 464 421 433 644 481 532 450 -98
Nettoomsättningförändring 22,49% 0,59% -5,10% -5,86% -7,38% 16,35% -5,32% 40,12% 184,29% -%
Du Pont-modellen 18,23% -6,79% 4,21% 2,12% 2,44% 12,20% 3,52% 1,62% 2,47% -5,39%
Vinstmarginal 12,03% -2,61% 2,62% 1,62% 2,34% 13,29% 5,24% 2,75% 6,37% -57,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,49% 0,91% -19,80% -13,75% -18,10% -17,96% -26,70% -17,27% -20,18% -104,29%
Soliditet 24,43% 20,37% 18,97% 14,46% 11,49% 10,65% 3,31% 2,01% 4,51% 5,13%
Kassalikviditet 40,49% 109,93% 31,83% 55,62% 50,40% 47,12% 36,49% 53,24% 63,21% 77,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...