Visa allt om B. Allgefält Ingenjörsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 149 310 212 228 221 498 826 881 878
Övrig omsättning - - - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -73 25 140 85 93 26 234 151 56 113
Resultat efter finansnetto -87 4 130 84 95 12 220 162 64 116
Årets resultat 1 3 76 65 70 9 123 118 42 84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 11 19 31 102 28
Omsättningstillgångar 1 302 1 599 1 599 1 440 1 348 1 270 1 241 1 051 863 930
Tillgångar 1 302 1 599 1 599 1 440 1 353 1 281 1 260 1 082 965 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 904 1 052 975 910 840 831 709 591 549
Obeskattade reserver 0 88 88 55 60 60 61 8 10 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 527 581 440 380 346 337 298 213 202 231
Kortfristiga skulder 26 26 20 29 37 43 70 152 162 172
Skulder och eget kapital 1 302 1 599 1 599 1 440 1 353 1 281 1 260 1 082 965 959
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 61 384 336 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 48 206 189
Utdelning till aktieägare 0 155 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 149 310 212 228 222 498 826 881 878
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 212 228 221 498 826 881 878
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 23 21 15 108 503 542 530
Rörelseresultat, EBITDA -73 25 140 90 99 34 246 167 68 124
Nettoomsättningförändring -60,40% -51,94% 46,23% -7,02% 3,17% -55,62% -39,71% -6,24% 0,34% -%
Du Pont-modellen -5,30% 1,94% 9,32% 6,94% 8,20% 2,42% 18,81% 14,97% 6,63% 12,10%
Vinstmarginal -116,95% 20,81% 48,06% 47,17% 48,68% 14,03% 47,59% 19,61% 7,26% 13,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 162,71% 1 055,70% 509,35% 665,57% 575,00% 555,20% 235,14% 108,84% 79,57% 86,33%
Soliditet 57,60% 60,83% 70,08% 70,52% 70,53% 69,03% 69,52% 66,06% 61,99% 57,77%
Kassalikviditet 5 007,69% 6 150,00% 7 995,00% 4 965,52% 3 643,24% 2 953,49% 1 772,86% 691,45% 532,72% 540,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...