Visa allt om B. Allgefält Ingenjörsbyrå AB
Visa allt om B. Allgefält Ingenjörsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 59 149 310 212 228 221 498 826 881
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -73 25 140 85 93 26 234 151 56
Resultat efter finansnetto -87 -87 4 130 84 95 12 220 162 64
Årets resultat -86 1 3 76 65 70 9 123 118 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 11 19 31 102
Omsättningstillgångar 914 1 302 1 599 1 599 1 440 1 348 1 270 1 241 1 051 863
Tillgångar 914 1 302 1 599 1 599 1 440 1 353 1 281 1 260 1 082 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 663 750 904 1 052 975 910 840 831 709 591
Obeskattade reserver 0 0 88 88 55 60 60 61 8 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 231 527 581 440 380 346 337 298 213 202
Kortfristiga skulder 20 26 26 20 29 37 43 70 152 162
Skulder och eget kapital 914 1 302 1 599 1 599 1 440 1 353 1 281 1 260 1 082 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 61 384 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 48 206
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 59 149 310 212 228 222 498 826 881
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 212 228 221 498 826 881
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 23 21 15 108 503 542
Rörelseresultat, EBITDA -87 -73 25 140 90 99 34 246 167 68
Nettoomsättningförändring -74,58% -60,40% -51,94% 46,23% -7,02% 3,17% -55,62% -39,71% -6,24% -%
Du Pont-modellen -9,52% -5,30% 1,94% 9,32% 6,94% 8,20% 2,42% 18,81% 14,97% 6,63%
Vinstmarginal -580,00% -116,95% 20,81% 48,06% 47,17% 48,68% 14,03% 47,59% 19,61% 7,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 960,00% 2 162,71% 1 055,70% 509,35% 665,57% 575,00% 555,20% 235,14% 108,84% 79,57%
Soliditet 72,54% 57,60% 60,83% 70,08% 70,52% 70,53% 69,03% 69,52% 66,06% 61,99%
Kassalikviditet 4 570,00% 5 007,69% 6 150,00% 7 995,00% 4 965,52% 3 643,24% 2 953,49% 1 772,86% 691,45% 532,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...