Visa allt om Livh Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om Livh Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 860 6 360 4 360 4 985 4 410 6 101 4 659 3 086 4 563 2 868
Övrig omsättning - - - - - 424 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 907 4 187 3 519 4 178 3 304 5 530 3 639 1 732 3 522 2 195
Resultat efter finansnetto 2 921 4 160 3 608 4 165 3 110 4 957 2 999 1 095 2 964 1 542
Årets resultat 321 36 350 2 259 1 853 2 754 1 673 2 2 070 1 099
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 376 17 899 20 910 21 381 18 279 10 252 14 112 14 321 14 769 15 015
Omsättningstillgångar 3 219 3 638 7 059 3 033 4 003 6 988 633 2 118 2 646 1 268
Tillgångar 20 594 21 537 27 969 24 415 22 281 17 240 14 745 16 440 17 415 16 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 993 9 672 9 635 11 285 9 026 7 173 4 419 2 747 2 744 2 762
Obeskattade reserver 3 473 4 207 4 176 4 029 2 944 2 370 1 158 431 429 362
Avsättningar (tkr) 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 318 3 318 4 880 4 880 4 880 4 880 4 880 4 819 4 819 0
Kortfristiga skulder 3 810 4 054 9 276 4 220 5 431 2 817 4 287 8 443 9 422 13 158
Skulder och eget kapital 20 594 21 537 27 969 24 415 22 281 17 240 14 745 16 440 17 415 16 283
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 860 6 360 4 360 4 985 4 410 6 525 4 659 3 086 4 563 2 868
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 430 4 672 3 991 4 628 3 741 5 937 4 088 2 180 3 936 2 610
Nettoomsättningförändring -39,31% 45,87% -12,54% 13,04% -27,72% 30,95% 50,97% -32,37% 59,10% -%
Du Pont-modellen 14,84% 21,28% 14,90% 19,48% 16,62% 32,99% 24,69% 10,83% 20,42% 13,50%
Vinstmarginal 79,20% 72,08% 95,57% 95,41% 83,97% 93,21% 78,15% 57,68% 77,95% 76,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,31% -6,54% -50,85% -23,81% -32,38% 68,37% -78,43% -204,96% -148,50% -414,57%
Soliditet 61,68% 60,15% 46,09% 58,38% 50,25% 51,74% 35,76% 18,60% 17,53% 18,56%
Kassalikviditet 84,49% 89,74% 76,10% 71,87% 73,71% 248,07% 14,77% 25,09% 28,08% 9,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...