Visa allt om Elterm i Alingsås AB
Visa allt om Elterm i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 480 6 359 4 056 2 398 2 136 3 288 2 948 2 880 3 695 3 737
Övrig omsättning - - - 421 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 432 98 -118 350 -344 -17 -29 13 -104 -68
Resultat efter finansnetto 425 80 -150 327 -328 -75 -79 -50 -149 -111
Årets resultat 341 80 -150 327 -328 -75 -79 -50 -149 -111
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 46 63 40 0 0 0 4 13 34
Omsättningstillgångar 1 552 998 809 714 692 1 124 1 072 939 764 969
Tillgångar 1 581 1 044 872 754 692 1 124 1 072 943 777 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 545 204 124 274 -703 -375 -300 -221 -171 -22
Obeskattade reserver 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 92 202 335 342 342 302 346 299
Kortfristiga skulder 1 034 840 656 278 1 060 1 156 1 030 862 602 726
Skulder och eget kapital 1 581 1 044 872 754 692 1 124 1 072 943 777 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 665 720 680 620 746 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 548 1 303 892 450 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 546 491 254 126 209 226 214 199 230 203
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 480 6 359 4 056 2 819 2 136 3 288 2 948 2 880 3 695 3 737
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 696 1 590 1 352 1 199 1 068 1 644 1 474 1 440 1 848 1 869
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 460 384 283 344 377 351 313 378 347
Rörelseresultat, EBITDA 449 115 -107 360 -344 -17 -25 20 -83 -34
Nettoomsättningförändring 33,35% 56,78% 69,14% 12,27% -35,04% 11,53% 2,36% -22,06% -1,12% -%
Du Pont-modellen 27,32% 9,39% -13,42% 46,82% -47,40% -1,42% -1,96% 1,48% -13,38% -6,68%
Vinstmarginal 5,09% 1,54% -2,88% 14,72% -15,36% -0,49% -0,71% 0,49% -2,81% -1,79%
Bruttovinstmarginal 39,23% 42,11% 39,13% 40,83% 38,16% 36,86% 39,18% 39,51% 32,31% 33,29%
Rörelsekapital/omsättning 6,11% 2,48% 3,77% 18,18% -17,23% -0,97% 1,42% 2,67% 4,38% 6,50%
Soliditet 34,62% 19,54% 14,22% 36,34% -101,59% -33,36% -27,99% -23,44% -22,01% -2,19%
Kassalikviditet 110,44% 73,69% 55,03% 89,21% 20,28% 43,69% 43,50% 40,02% 38,70% 59,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...