Visa allt om QME Medical AB
Visa allt om QME Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 953 2 079 4 027 2 724 2 640
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 26
Rörelseresultat (EBIT) -9 -17 -19 -32 -163 4 431 1 609 659 651
Resultat efter finansnetto 142 612 5 -29 -169 164 437 923 686 770
Årets resultat 122 612 5 -35 53 255 294 854 608 661
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 708 4 022 0 0 0 127 180 252 329 426
Omsättningstillgångar 91 32 731 1 059 1 140 1 264 1 637 1 943 4 761 4 417
Tillgångar 3 799 4 055 731 1 059 1 140 1 391 1 818 2 195 5 090 4 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 747 4 023 705 1 011 1 046 1 120 960 966 3 824 3 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 230 420 665 945 1 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 52 32 26 48 94 42 438 563 320 392
Skulder och eget kapital 3 799 4 055 731 1 059 1 140 1 391 1 818 2 195 5 090 4 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 413 800 720 800 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 165 290 268 282 447
Utdelning till aktieägare 150 398 156 312 0 127 94 300 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 953 2 079 4 027 2 728 2 666
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 953 2 079 4 027 2 724 2 640
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 587 1 128 1 017 1 100 1 021
Rörelseresultat, EBITDA -9 -17 -19 -32 -134 57 502 1 654 763 722
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -54,16% -48,37% 47,83% 3,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 11,79% 24,04% 73,30% 14,11% 15,92%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 17,21% 21,02% 39,96% 26,36% 29,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 99,37% 96,92% 81,62% 99,71% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 128,23% 57,67% 34,27% 163,03% 152,46%
Soliditet 98,63% 99,21% 96,44% 95,47% 91,75% 92,70% 69,83% 65,82% 88,50% 85,34%
Kassalikviditet 175,00% 100,00% 2 811,54% 2 206,25% 1 212,77% 3 009,52% 373,74% 345,12% 1 487,81% 1 126,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...