Visa allt om Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag
Visa allt om Odlander, Fredrikson & Co Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 356 40 483 43 961 56 325 64 996 67 128 93 792 112 828 124 557 130 511
Övrig omsättning - - - - - - 211 73 9 11
Rörelseresultat (EBIT) -275 2 308 10 353 15 409 15 970 19 214 39 636 46 449 52 338 52 760
Resultat efter finansnetto -9 539 7 569 10 017 11 412 -11 919 18 891 45 500 42 924 56 157 59 901
Årets resultat -10 639 5 525 7 739 7 063 -16 560 13 826 33 786 30 705 40 632 45 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 687 46 237 62 238 53 735 54 855 81 914 78 483 87 387 86 552 90 136
Omsättningstillgångar 23 585 24 605 17 032 26 552 31 937 42 439 58 423 42 281 53 924 35 034
Tillgångar 49 272 70 842 79 269 80 287 86 793 124 352 136 905 129 668 140 476 125 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 870 60 051 66 627 66 168 72 448 108 343 114 618 107 009 101 036 99 589
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 192 1 224 95 194 448 0 611 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 401 10 791 12 450 12 895 14 251 15 815 21 838 22 659 38 829 25 580
Skulder och eget kapital 49 272 70 842 79 269 80 287 86 793 124 352 136 905 129 668 140 476 125 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 3 320 5 309 8 374 8 823 9 285 12 525 13 458 13 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 458 14 954 8 633 10 633 13 970 12 718 16 099 18 838 22 657 23 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 966 6 697 5 970 7 489 9 085 9 336 10 424 12 304 9 979 12 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 356 40 483 43 961 56 325 64 996 67 128 94 003 112 901 124 566 130 522
Nyckeltal
Antal anställda 21 20 20 21 21 22 24 27 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 588 2 024 2 198 2 682 3 095 3 051 3 908 4 179 4 613 5 020
Personalkostnader per anställd (tkr) 903 1 107 954 1 158 1 533 1 468 1 548 1 651 1 840 1 927
Rörelseresultat, EBITDA 247 2 809 10 353 15 503 15 987 19 476 39 831 46 706 52 679 53 660
Nettoomsättningförändring -17,60% -7,91% -21,95% -13,34% -3,18% -28,43% -16,87% -9,42% -4,56% -%
Du Pont-modellen -0,47% 12,37% 14,08% 21,06% 20,27% 16,11% 33,27% 40,77% 40,53% 48,06%
Vinstmarginal -0,70% 21,65% 25,39% 30,02% 27,07% 29,85% 48,56% 46,85% 45,71% 46,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,52% 34,12% 10,42% 24,25% 27,21% 39,66% 39,01% 17,39% 12,12% 7,24%
Soliditet 87,01% 84,77% 84,05% 82,41% 83,47% 87,13% 83,72% 82,53% 71,92% 79,56%
Kassalikviditet 368,46% 228,01% 136,80% 205,91% 224,10% 268,35% 267,53% 186,60% 138,88% 136,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 100 36 351 37 812 47 662 53 909 56 824 82 782 97 738 107 970 112 967
Övrig omsättning - - - - 114 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 693 4 154 9 147 13 339 14 127 16 465 29 595 34 857 38 907 39 537
Resultat efter finansnetto -1 405 22 565 9 234 8 991 -14 417 26 295 42 539 56 291 50 176 55 266
Årets resultat -2 494 21 420 9 834 2 458 -18 477 21 691 34 466 45 957 38 820 43 518
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 493 18 462 16 458 16 458 17 495 46 412 46 675 46 065 44 177 43 595
Omsättningstillgångar 13 418 19 713 11 753 15 272 22 558 33 310 43 264 30 082 30 831 40 139
Tillgångar 22 910 38 175 28 211 31 730 40 053 79 722 89 939 76 147 75 008 83 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 725 28 319 21 899 20 065 29 607 68 085 68 394 56 927 48 970 50 151
Obeskattade reserver 0 0 0 3 650 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 185 9 856 6 311 8 015 10 445 11 638 21 545 19 220 26 038 33 584
Skulder och eget kapital 22 910 38 175 28 211 31 730 40 053 79 722 89 939 76 147 75 008 83 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 834 1 503 2 877 3 526 3 843 4 929 5 484 6 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 048 14 954 7 611 9 654 11 970 11 575 14 564 17 297 20 579 20 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 355 6 697 5 393 6 723 7 898 8 191 9 309 11 174 12 064 11 866
Utdelning till aktieägare 10 000 9 100 15 000 8 000 12 000 20 000 0 23 000 38 000 40 000
Omsättning 31 100 36 351 37 812 47 662 54 023 56 824 82 782 97 738 107 970 112 967
Nyckeltal
Antal anställda 17 20 16 17 17 18 20 22 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 829 1 818 2 363 2 804 3 171 3 157 4 139 4 443 4 694 5 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 880 887 937 1 104 1 397 1 373 1 453 1 560 1 687 1 886
Rörelseresultat, EBITDA 4 215 4 655 9 147 13 433 14 144 16 727 29 753 35 076 39 167 40 161
Nettoomsättningförändring -14,45% -3,86% -20,67% -11,59% -5,13% -31,36% -15,30% -9,48% -4,42% -%
Du Pont-modellen 22,47% 59,11% 32,73% 43,31% 36,55% 33,01% 47,35% 74,21% 67,57% 66,39%
Vinstmarginal 16,55% 62,08% 24,42% 28,83% 27,16% 46,31% 51,44% 57,81% 46,94% 49,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,26% 27,12% 14,39% 15,23% 22,47% 38,14% 26,24% 11,11% 4,44% 5,80%
Soliditet 73,00% 74,18% 77,63% 71,71% 73,92% 85,40% 76,04% 74,76% 65,29% 59,89%
Kassalikviditet 216,94% 200,01% 186,23% 190,54% 215,97% 286,22% 200,81% 156,51% 118,41% 119,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...