Visa allt om Minicrosser AB
Visa allt om Minicrosser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 930 48 512 48 548 43 129 45 119 42 866 32 202 37 550 30 616 31 155
Övrig omsättning - - - 49 - 590 73 - 2 787 145
Rörelseresultat (EBIT) -3 208 -18 1 892 2 561 1 992 4 248 -4 294 -5 636 1 016 -4 569
Resultat efter finansnetto -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 4 070 -4 485 -6 021 453 -4 709
Årets resultat -3 321 -40 1 901 2 509 1 886 2 903 -4 485 -3 987 320 -3 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 149 606 1 282 2 963 3 705 8 729 4 843
Omsättningstillgångar 15 352 19 451 19 845 15 597 12 429 13 121 8 136 13 193 14 458 15 334
Tillgångar 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187 20 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 662 11 984 12 023 10 122 7 613 5 727 2 824 3 690 4 707 4 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 284 2 820 2 395 3 598 1 801 6 855 12 503 9 308
Kortfristiga skulder 6 690 7 467 5 537 2 804 3 027 5 079 6 474 6 352 5 977 6 481
Skulder och eget kapital 15 352 19 451 19 845 15 746 13 035 14 404 11 099 16 897 23 187 20 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 240 650 670 657 1 178 915 983 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 130 3 844 3 567 3 178 3 177 3 186 2 373 5 823 3 438 5 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 749 1 847 1 587 1 496 1 659 1 993 2 232 2 825 2 147 3 014
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 930 48 512 48 548 43 178 45 119 43 456 32 275 37 550 33 403 31 300
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 10 10 12 14 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 093 4 851 4 855 4 313 4 512 3 572 2 300 2 503 2 355 2 397
Personalkostnader per anställd (tkr) 598 583 551 546 565 500 421 682 530 693
Rörelseresultat, EBITDA -3 208 -18 2 041 3 018 2 669 4 986 -3 529 -4 883 1 150 -4 204
Nettoomsättningförändring -15,63% -0,07% 12,56% -4,41% 5,26% 33,12% -14,24% 22,65% -1,73% -%
Du Pont-modellen -20,37% 0,79% 10,81% 17,06% 15,77% 29,56% -38,54% -31,60% 4,93% -21,32%
Vinstmarginal -7,64% 0,32% 4,42% 6,23% 4,55% 9,93% -13,28% -14,22% 3,73% -13,81%
Bruttovinstmarginal 26,69% 25,98% 34,04% 33,54% 33,85% 35,67% 27,75% 34,17% 32,66% 32,10%
Rörelsekapital/omsättning 21,16% 24,70% 29,47% 29,66% 20,84% 18,76% 5,16% 18,22% 27,70% 28,42%
Soliditet 56,42% 61,61% 60,58% 64,28% 58,40% 39,76% 25,44% 21,84% 20,30% 21,74%
Kassalikviditet 171,78% 207,27% 285,48% 424,47% 250,81% 160,82% 65,42% 93,53% 125,87% 107,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...