Visa allt om Lundashipping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 29 31 19 11 36 0 0 434 553
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 912 -
Rörelseresultat (EBIT) -8 13 19 1 0 14 -493 -553 1 748 -382
Resultat efter finansnetto 18 44 28 -3 -102 119 -360 -713 1 897 -223
Årets resultat 18 44 28 -3 -102 119 -104 -214 1 304 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723
Omsättningstillgångar 695 841 949 1 064 1 210 1 451 1 447 1 931 3 461 1 679
Tillgångar 695 841 949 1 064 1 210 1 451 1 447 1 931 3 461 2 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 825 931 1 053 1 199 1 428 1 437 1 661 1 966 753
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 257 756 675
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448
Kortfristiga skulder 13 16 18 11 12 23 10 13 739 526
Skulder och eget kapital 695 841 949 1 064 1 210 1 451 1 447 1 931 3 461 2 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 367 395 370 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 115 128 118 45
Utdelning till aktieägare 160 160 150 150 143 128 128 121 91 91
Omsättning 0 29 31 19 11 36 0 0 2 346 553
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 13 19 1 0 14 -493 -553 1 748 -20
Nettoomsättningförändring -100,00% -6,45% 63,16% 72,73% -69,44% -% -% -100,00% -21,52% -%
Du Pont-modellen -% 5,11% 2,95% 0,09% 0,83% 8,20% -% -% 56,37% -5,54%
Vinstmarginal -% 148,28% 90,32% 5,26% 90,91% 330,56% -% -% 449,54% -24,05%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 2 844,83% 3 003,23% 5 542,11% 10 890,91% 3 966,67% -% -% 627,19% 208,50%
Soliditet 98,13% 98,10% 98,10% 98,97% 99,09% 98,41% 99,31% 95,60% 72,53% 51,58%
Kassalikviditet 5 346,15% 5 256,25% 5 272,22% 9 672,73% 10 083,33% 6 308,70% 14 470,00% 14 853,85% 468,34% 109,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...