Visa allt om Vattenfall Kundservice Aktiebolag
Visa allt om Vattenfall Kundservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 435 273 429 820 442 119 454 980 368 921 431 891 452 024 500 792 518 550 491 016
Övrig omsättning 907 2 346 177 510 12 - 361 252 154 21
Rörelseresultat (EBIT) 8 142 4 523 3 481 10 786 -3 590 -995 2 -8 684 -5 721 -393
Resultat efter finansnetto 1 731 241 3 204 12 395 -173 42 1 437 151 800 354
Årets resultat -1 665 -104 2 589 5 247 -51 1 16 83 82 90
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 476 55 835 56 081 51 760 59 504 29 193 16 271 19 279 3 406 2 084
Omsättningstillgångar 338 173 578 168 669 199 566 965 276 544 545 088 306 353 347 459 316 318 328 903
Tillgångar 338 649 634 003 725 280 618 725 336 048 574 281 322 624 366 738 319 724 330 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 363 38 028 38 132 35 543 30 296 100 9 228 10 110 8 516 291
Obeskattade reserver 0 183 370 427 646 989 1 207 0 0 0
Avsättningar (tkr) 53 814 53 037 51 080 49 470 21 923 55 179 5 112 4 468 827 16 871
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 248 471 542 755 635 698 533 285 283 183 518 013 307 077 352 160 310 381 313 825
Skulder och eget kapital 338 649 634 003 725 280 618 725 336 048 574 281 322 624 366 738 319 724 330 987
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 829 1 982 1 075 1 182 1 296 1 362 1 331 1 235 2 458 2 887
Varav tantiem till styrelse & VD - - 99 163 148 158 149 93 - 84
Löner till övriga anställda 65 855 65 709 80 396 83 756 90 386 96 969 106 156 111 076 101 031 99 862
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 914 27 249 34 456 31 943 44 992 40 506 41 166 45 917 42 644 38 839
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 436 180 432 166 442 296 455 490 368 933 431 891 452 385 501 044 518 704 491 037
Nyckeltal
Antal anställda 227 238 221 245 216 280 340 384 392 347
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 918 1 806 2 001 1 857 1 708 1 542 1 329 1 304 1 323 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 399 525 477 633 496 437 412 373 408
Rörelseresultat, EBITDA 8 171 4 641 3 664 11 052 -3 242 -622 984 -7 767 -5 383 65
Nettoomsättningförändring 1,27% -2,78% -2,83% 23,33% -14,58% -4,45% -9,74% -3,42% 5,61% -%
Du Pont-modellen 2,43% 0,93% 0,82% 2,28% 0,11% 0,01% 0,45% 0,05% 0,32% 0,92%
Vinstmarginal 1,89% 1,37% 1,34% 3,10% 0,10% 0,01% 0,32% 0,04% 0,20% 0,62%
Bruttovinstmarginal 7,15% 5,55% 2,96% 8,30% 2,94% 5,72% 4,24% 1,68% 2,26% 3,26%
Rörelsekapital/omsättning 20,61% 8,24% 7,58% 7,40% -1,80% 6,27% -0,16% -0,94% 1,14% 3,07%
Soliditet 10,74% 6,02% 5,30% 5,80% 9,16% 0,14% 3,14% 2,76% 2,66% 0,09%
Kassalikviditet 136,10% 106,52% 105,27% 106,32% 97,66% 105,23% 99,76% 98,67% 101,91% 104,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...