Visa allt om Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 99 385 103 435 101 042 104 148 98 024 90 378 79 682 87 737 71 981 71 794
Övrig omsättning 2 623 2 656 2 529 2 607 1 854 2 114 1 638 1 012 980 975
Rörelseresultat (EBIT) 1 316 672 1 022 1 634 1 457 1 597 1 807 1 851 1 514 1 541
Resultat efter finansnetto 1 123 367 660 1 360 1 221 1 386 1 518 1 377 1 167 1 213
Årets resultat 933 471 468 1 006 905 842 897 814 516 624
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 772 15 984 16 745 15 686 14 152 13 436 11 085 11 395 10 922 7 739
Omsättningstillgångar 3 535 2 537 2 921 3 070 2 546 3 801 4 982 5 534 4 357 4 194
Tillgångar 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279 11 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 622 5 839 5 817 5 849 5 243 4 738 4 096 3 300 2 686 2 220
Obeskattade reserver 2 072 2 099 2 315 2 263 2 244 2 196 1 961 1 639 1 307 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 980 5 983 6 546 3 531 5 204 4 877 5 200 6 073 6 546 4 651
Kortfristiga skulder 4 634 4 601 4 988 7 113 4 008 5 427 4 810 5 918 4 740 4 205
Skulder och eget kapital 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279 11 933
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 950 751 720 640 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 006 7 766 7 451 6 997 6 329 5 118 4 963 4 729 4 317 4 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 641 2 618 2 534 2 423 2 110 1 858 1 887 1 986 1 997 1 727
Utdelning till aktieägare 750 0 450 500 400 400 200 100 200 50
Omsättning 102 008 106 091 103 571 106 755 99 878 92 492 81 320 88 749 72 961 72 769
Nyckeltal
Antal anställda 20 22 21 21 19 18 17 18 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 969 4 702 4 812 4 959 5 159 5 021 4 687 4 874 4 234 4 487
Personalkostnader per anställd (tkr) 541 488 479 430 430 430 437 403 401 419
Rörelseresultat, EBITDA 2 738 2 158 2 459 2 995 2 796 2 830 2 856 2 790 2 208 2 056
Nettoomsättningförändring -3,92% 2,37% -2,98% 6,25% 8,46% 13,42% -9,18% 21,89% 0,26% -%
Du Pont-modellen 7,19% 3,63% 5,21% 8,77% 8,73% 9,26% 11,33% 11,06% 10,15% 13,06%
Vinstmarginal 1,33% 0,65% 1,01% 1,58% 1,49% 1,77% 2,28% 2,13% 2,15% 2,17%
Bruttovinstmarginal 15,88% 14,67% 14,41% 13,53% 13,52% 13,89% 15,99% 14,81% 15,64% 14,81%
Rörelsekapital/omsättning -1,11% -2,00% -2,05% -3,88% -1,49% -1,80% 0,22% -0,44% -0,53% -0,02%
Soliditet 45,00% 40,37% 38,25% 40,08% 41,30% 36,87% 34,28% 26,46% 23,74% 23,77%
Kassalikviditet 60,19% 41,34% 45,27% 34,11% 49,25% 58,12% 91,54% 75,08% 66,20% 70,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...