Visa allt om Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB
Visa allt om Näslunds Bensin och Butik i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 97 294 99 385 103 435 101 042 104 148 98 024 90 378 79 682 87 737 71 981
Övrig omsättning 2 321 2 623 2 656 2 529 2 607 1 854 2 114 1 638 1 012 980
Rörelseresultat (EBIT) 1 664 1 316 672 1 022 1 634 1 457 1 597 1 807 1 851 1 514
Resultat efter finansnetto 1 523 1 123 367 660 1 360 1 221 1 386 1 518 1 377 1 167
Årets resultat 1 130 933 471 468 1 006 905 842 897 814 516
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 922 14 772 15 984 16 745 15 686 14 152 13 436 11 085 11 395 10 922
Omsättningstillgångar 4 802 3 535 2 537 2 921 3 070 2 546 3 801 4 982 5 534 4 357
Tillgångar 18 724 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 002 6 622 5 839 5 817 5 849 5 243 4 738 4 096 3 300 2 686
Obeskattade reserver 2 200 2 072 2 099 2 315 2 263 2 244 2 196 1 961 1 639 1 307
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 496 4 980 5 983 6 546 3 531 5 204 4 877 5 200 6 073 6 546
Kortfristiga skulder 6 027 4 634 4 601 4 988 7 113 4 008 5 427 4 810 5 918 4 740
Skulder och eget kapital 18 724 18 308 18 521 19 666 18 756 16 698 17 238 16 066 16 929 15 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 950 751 720 640
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 105 8 006 7 766 7 451 6 997 6 329 5 118 4 963 4 729 4 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 050 2 641 2 618 2 534 2 423 2 110 1 858 1 887 1 986 1 997
Utdelning till aktieägare 1 000 750 0 450 500 400 400 200 100 200
Omsättning 99 615 102 008 106 091 103 571 106 755 99 878 92 492 81 320 88 749 72 961
Nyckeltal
Antal anställda 20 20 22 21 21 19 18 17 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 865 4 969 4 702 4 812 4 959 5 159 5 021 4 687 4 874 4 234
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 541 488 479 430 430 430 437 403 401
Rörelseresultat, EBITDA 3 017 2 738 2 158 2 459 2 995 2 796 2 830 2 856 2 790 2 208
Nettoomsättningförändring -2,10% -3,92% 2,37% -2,98% 6,25% 8,46% 13,42% -9,18% 21,89% -%
Du Pont-modellen 8,89% 7,19% 3,63% 5,21% 8,77% 8,73% 9,26% 11,33% 11,06% 10,15%
Vinstmarginal 1,71% 1,33% 0,65% 1,01% 1,58% 1,49% 1,77% 2,28% 2,13% 2,15%
Bruttovinstmarginal 17,48% 15,88% 14,67% 14,41% 13,53% 13,52% 13,89% 15,99% 14,81% 15,64%
Rörelsekapital/omsättning -1,26% -1,11% -2,00% -2,05% -3,88% -1,49% -1,80% 0,22% -0,44% -0,53%
Soliditet 46,56% 45,00% 40,37% 38,25% 40,08% 41,30% 36,87% 34,28% 26,46% 23,74%
Kassalikviditet 67,05% 60,19% 41,34% 45,27% 34,11% 49,25% 58,12% 91,54% 75,08% 66,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...