Visa allt om Travel Agency I AB
Visa allt om Travel Agency I AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 834 28 188 43 912 64 674 46 256 57 262 49 934 65 133 47 294 72 003
Övrig omsättning 4 937 121 509 420 13 84 69 - - 46
Rörelseresultat (EBIT) 1 698 -9 291 -7 030 -3 810 -1 596 1 811 707 2 984 1 395 9 481
Resultat efter finansnetto -6 957 -16 900 -7 345 -4 403 -1 761 1 624 587 2 873 1 386 9 011
Årets resultat -7 557 -16 900 -7 269 -4 447 -1 774 1 126 374 2 023 951 7 410
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 700 9 121 14 681 9 203 10 260 11 414 11 755 11 884 13 004 4 037
Omsättningstillgångar 2 727 7 856 11 688 16 771 19 494 18 716 17 807 13 224 8 659 14 401
Tillgångar 4 427 16 977 26 368 25 974 29 754 30 129 29 563 25 107 21 663 18 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 4 918 7 137 6 905 11 352 13 126 12 222 12 176 10 153 9 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 36 116 73 62 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 554 4 041 0 0 0 250 850 1 400 2 600 0
Kortfristiga skulder 2 671 8 019 19 196 18 953 18 329 16 691 16 491 11 532 8 911 9 236
Skulder och eget kapital 4 427 16 977 26 368 25 974 29 754 30 129 29 563 25 107 21 663 18 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 120 1 226 1 033 1 570 840 983 780 823 998 910
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 158 - 143 - 65 - -
Löner till övriga anställda 1 312 4 922 5 178 5 851 5 044 5 296 4 267 4 327 3 979 3 067
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 655 - 169 - -
Sociala kostnader 600 2 296 2 705 2 898 2 489 2 282 1 994 1 850 1 738 1 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 771 28 309 44 421 65 094 46 269 57 346 50 003 65 133 47 294 72 049
Nyckeltal
Antal anställda 4 12 16 16 15 14 13 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 209 2 349 2 745 4 042 3 084 4 090 3 841 5 010 4 299 6 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 692 547 636 549 643 591 536 653 489
Rörelseresultat, EBITDA 1 731 -9 234 -6 691 -3 546 -1 411 1 906 881 3 159 1 477 9 592
Nettoomsättningförändring -68,66% -35,81% -32,10% 39,82% -19,22% 14,68% -23,34% 37,72% -34,32% -%
Du Pont-modellen 41,65% -54,26% -26,58% -15,70% -5,33% 6,06% 2,46% 12,22% 7,73% 51,85%
Vinstmarginal 20,87% -32,68% -15,96% -6,31% -3,43% 3,19% 1,46% 4,71% 3,54% 13,28%
Bruttovinstmarginal 20,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,96% 25,16% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,63% -0,58% -17,10% -3,37% 2,52% 3,54% 2,64% 2,60% -0,53% 7,17%
Soliditet 4,54% 28,97% 27,07% 26,58% 38,15% 43,57% 41,34% 48,50% 46,87% 49,90%
Kassalikviditet 102,10% 97,97% 60,89% 88,49% 106,36% 112,13% 107,98% 114,67% 97,17% 155,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...