Visa allt om Thureson & Engquist Dentalteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 452 8 328 8 723 8 668 9 225 10 149 9 443 10 857 8 312 8 157
Övrig omsättning - 440 99 82 63 85 45 139 21 83
Rörelseresultat (EBIT) 429 756 864 -184 603 606 621 1 607 531 -134
Resultat efter finansnetto 395 701 739 -270 509 546 567 1 523 441 71
Årets resultat 366 496 401 11 545 329 521 734 270 56
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 431 467 1 961 2 527 2 646 2 563 2 776 2 301 2 041 2 174
Omsättningstillgångar 1 741 2 163 2 055 1 372 2 192 2 574 2 194 3 003 1 829 1 604
Tillgångar 2 171 2 630 4 015 3 900 4 839 5 137 4 969 5 303 3 870 3 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 738 1 071 1 036 1 325 1 914 1 668 1 740 1 649 1 235 1 185
Obeskattade reserver 434 462 453 243 551 831 762 919 446 414
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0
Långfristiga skulder 208 277 1 635 1 642 1 454 1 551 1 651 1 559 1 557 1 345
Kortfristiga skulder 792 820 893 690 921 887 817 977 632 834
Skulder och eget kapital 2 171 2 630 4 015 3 900 4 839 5 137 4 969 5 303 3 870 3 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 1 067 976 1 004 738 970
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 594 3 391 3 177 3 712 3 513 2 220 2 132 2 068 1 615 2 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 359 1 313 1 292 1 488 1 355 1 477 1 367 1 853 1 074 1 396
Utdelning till aktieägare 150 450 200 300 400 300 400 0 0 0
Omsättning 8 452 8 768 8 822 8 750 9 288 10 234 9 488 10 996 8 333 8 240
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 939 925 969 963 1 025 1 128 1 349 1 551 1 187 1 165
Personalkostnader per anställd (tkr) 568 544 531 595 556 571 667 727 514 658
Rörelseresultat, EBITDA 446 903 1 092 -67 759 863 728 1 729 664 -18
Nettoomsättningförändring 1,49% -4,53% 0,63% -6,04% -9,10% 7,48% -13,02% 30,62% 1,90% -%
Du Pont-modellen 19,76% 28,75% 21,52% -4,54% 12,56% 11,91% 12,52% 30,45% 13,75% 3,44%
Vinstmarginal 5,08% 9,08% 9,90% -2,04% 6,59% 6,03% 6,59% 14,88% 6,40% 1,59%
Bruttovinstmarginal 88,63% 84,69% 84,08% 79,27% 77,42% 74,17% 72,48% 74,21% 73,99% 71,74%
Rörelsekapital/omsättning 11,23% 16,13% 13,32% 7,87% 13,78% 16,62% 14,58% 18,66% 14,40% 9,44%
Soliditet 49,59% 54,42% 34,60% 38,57% 47,95% 44,39% 46,32% 43,57% 40,21% 39,26%
Kassalikviditet 212,75% 258,54% 218,25% 179,28% 216,83% 265,16% 240,64% 286,18% 264,08% 167,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...