Visa allt om Scen och Nöjesproduktion i Sala AB
Visa allt om Scen och Nöjesproduktion i Sala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 477 4 722 5 886 4 089 4 594 3 834 2 823 1 354 2 0
Övrig omsättning 5 45 17 13 199 58 - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 192 -276 594 272 433 237 420 518 -21 -36
Resultat efter finansnetto 147 -321 528 198 335 162 344 475 -21 -36
Årets resultat 113 139 454 192 231 44 70 202 -21 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 500 1 961 2 009 2 104 2 306 2 529 1 780 616 505 19
Omsättningstillgångar 616 1 250 1 430 1 144 1 032 877 1 535 480 23 22
Tillgångar 3 115 3 211 3 438 3 248 3 339 3 406 3 315 1 096 529 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 406 1 293 1 154 699 508 276 233 163 -39 -18
Obeskattade reserver 0 0 510 569 638 618 518 269 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 163 1 114 984 874 0 0 918 0 100 0
Kortfristiga skulder 547 804 791 1 105 2 193 2 511 1 647 664 468 59
Skulder och eget kapital 3 115 3 211 3 438 3 248 3 339 3 406 3 315 1 096 529 41
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 249 216 109 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 024 982 1 176 786 888 463 276 217 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 313 316 360 199 260 205 145 106 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 482 4 767 5 903 4 102 4 793 3 892 2 823 1 354 2 4
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 3 3 3 2 2 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 369 1 181 1 177 1 363 1 531 1 278 1 412 677 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 338 329 309 287 396 308 324 222 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 156 720 1 543 1 102 1 236 925 758 668 -7 -7
Nettoomsättningförändring 15,99% -19,78% 43,95% -10,99% 19,82% 35,81% 108,49% 67 600,00% -% -%
Du Pont-modellen 6,20% -8,60% 17,39% 8,37% 13,21% 7,25% 12,70% 47,26% -3,97% -%
Vinstmarginal 3,52% -5,84% 10,16% 6,65% 9,60% 6,44% 14,91% 38,26% -1 050,00% -%
Bruttovinstmarginal 84,55% 82,59% 100,00% 100,00% 88,75% 85,34% 75,91% 96,60% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1,26% 9,45% 10,86% 0,95% -25,27% -42,62% -3,97% -13,59% -22 250,00% -%
Soliditet 45,14% 40,27% 45,14% 34,43% 29,30% 21,48% 18,54% 32,54% -7,37% -43,90%
Kassalikviditet 112,61% 155,47% 180,78% 103,53% 47,06% 34,93% 93,20% 72,29% 4,91% 37,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...