Visa allt om HiQ International AB
Visa allt om HiQ International AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 507 959 1 378 841 1 305 116 1 380 243 1 293 543 1 108 434 1 057 662 1 181 532 973 696 801 411
Övrig omsättning - - - - 1 062 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 182 926 147 406 138 902 180 673 184 349 156 007 145 634 193 938 182 291 154 878
Resultat efter finansnetto 182 739 147 860 139 345 181 362 185 996 155 060 145 240 197 800 183 783 156 194
Årets resultat 142 249 114 993 107 062 136 910 135 696 110 624 106 140 142 943 131 654 111 534
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 747 395 170 381 548 374 916 383 681 386 616 388 890 411 796 260 188 221 070
Omsättningstillgångar 645 992 593 893 577 844 617 018 579 843 504 638 411 425 460 373 353 101 336 144
Tillgångar 1 034 739 989 063 959 392 991 934 963 524 891 256 800 315 872 169 613 289 557 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 718 018 698 169 690 978 699 290 686 209 633 842 596 036 575 946 431 451 381 243
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 8 900 0 0 0 5 879 2 353 0
Långfristiga skulder 23 853 22 086 23 832 23 518 27 248 24 784 17 170 13 357 16 258 17 493
Kortfristiga skulder 292 868 268 808 244 582 260 226 250 067 232 628 187 110 276 987 163 227 158 478
Skulder och eget kapital 1 034 739 989 063 959 392 991 934 963 524 891 256 800 315 872 169 613 289 557 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 22 762 19 592 19 306 20 833 20 966 20 598 19 434 21 170 19 618 19 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 675 134 639 238 604 824 603 481 551 270 470 169 480 254 487 278 379 111 307 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - 191 - - - 3 841 3 445 - -
Sociala kostnader 299 749 283 189 268 805 263 660 239 603 205 884 199 015 207 031 164 338 131 968
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 507 959 1 378 841 1 305 116 1 380 243 1 294 605 1 108 434 1 057 662 1 181 532 973 696 801 411
Nyckeltal
Antal anställda 1 270 1 237 1 202 1 200 1 107 945 951 1 018 809 648
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 187 1 115 1 086 1 150 1 169 1 173 1 112 1 161 1 204 1 237
Personalkostnader per anställd (tkr) 817 793 767 771 766 774 751 739 737 746
Rörelseresultat, EBITDA 192 796 157 694 149 837 194 010 197 098 167 234 158 504 205 988 189 969 160 708
Nettoomsättningförändring 9,36% 5,65% -5,44% 6,70% 16,70% 4,80% -10,48% 21,35% 21,50% -%
Du Pont-modellen 17,71% 15,02% 14,89% 18,55% 19,47% 17,62% 18,34% 22,83% 30,15% 28,17%
Vinstmarginal 12,15% 10,77% 10,95% 13,33% 14,50% 14,16% 13,87% 16,85% 18,99% 19,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,42% 23,58% 25,54% 25,85% 25,49% 24,54% 21,21% 15,52% 19,50% 22,17%
Soliditet 69,39% 70,59% 72,02% 70,50% 71,22% 71,12% 74,48% 66,04% 70,35% 68,42%
Kassalikviditet 220,57% 220,94% 236,26% 237,11% 231,88% 216,93% 219,88% 166,21% 216,33% 212,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 649 36 427 28 346 31 554 33 312 38 051 23 361 124 656 51 716 41 395
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 634 -11 904 -10 882 -11 864 -15 537 -3 134 -14 634 -15 166 -11 481 -13 324
Resultat efter finansnetto 139 145 95 088 127 255 133 571 116 690 13 043 123 038 153 996 129 359 23 042
Årets resultat 120 643 81 263 130 209 88 860 91 422 83 367 91 841 114 264 97 524 114 622
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 407 055 407 556 408 193 408 377 403 453 402 313 423 001 438 217 301 682 295 202
Omsättningstillgångar 155 922 162 328 194 407 203 477 197 788 162 756 109 198 145 548 116 601 115 623
Tillgångar 562 977 569 884 602 600 611 854 601 241 565 069 532 199 583 765 418 283 410 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 859 487 157 529 585 524 979 550 896 539 176 493 190 478 142 400 292 392 115
Obeskattade reserver 0 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 5 420 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 118 82 727 73 014 61 874 50 344 20 472 39 009 105 623 17 991 18 710
Skulder och eget kapital 562 977 569 884 602 600 611 854 601 241 565 069 532 199 583 765 418 283 410 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 822 7 851 7 146 8 186 7 973 7 346 6 478 8 116 7 567 7 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 419 4 778 5 692 7 444 6 268 5 499 9 289 9 120 4 532 3 029
Varav resultatlön till övriga anställda - - 191 - - - 3 841 3 445 - -
Sociala kostnader 5 532 6 167 6 109 6 624 6 392 5 834 6 916 7 075 6 685 4 834
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 196
Omsättning 33 649 36 427 28 346 31 554 33 312 38 051 23 361 124 656 51 716 41 395
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 8 7 7 7 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 608 6 071 3 543 4 508 4 759 5 436 3 894 20 776 10 343 8 279
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 804 3 766 2 528 3 356 3 640 3 788 4 021 4 745 5 107 4 011
Rörelseresultat, EBITDA -12 051 -11 287 -10 274 -11 301 -15 266 -3 080 -14 598 -15 139 -11 457 -13 296
Nettoomsättningförändring -7,63% 28,51% -10,17% -5,28% -12,45% 62,88% -81,26% 141,04% 24,93% -%
Du Pont-modellen 24,83% 17,04% 21,62% 21,89% 19,62% 2,44% 23,49% 26,70% 31,37% 5,89%
Vinstmarginal 415,41% 266,59% 459,56% 424,43% 354,04% 36,18% 535,11% 125,03% 253,69% 58,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 275,80% 218,52% 428,25% 448,76% 442,62% 373,93% 300,45% 32,03% 190,68% 234,12%
Soliditet 88,79% 85,48% 87,88% 88,81% 91,63% 95,42% 92,67% 81,91% 95,70% 95,45%
Kassalikviditet 247,03% 196,22% 266,26% 328,86% 392,87% 795,02% 279,93% 137,80% 648,11% 617,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...