allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

HiQ International AB

ORG.NR: 556529-3205
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 507 959 1 378 841 1 305 116  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 182 926 147 406 138 902  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 182 739 147 860 139 345  
  Årets resultat (TKR) 142 249 114 993 107 062  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 388 747 395 170 381 548  
  Omsättningstillgångar (TKR) 645 992 593 893 577 844  
  Tillgångar (TKR) 1 034 739 989 063 959 392  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 718 018 698 169 690 978  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 23 853 22 086 23 832  
  Kortfristiga skulder (TKR) 292 868 268 808 244 582  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 034 739 989 063 959 392  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 22 762 19 592 19 306  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 675 134 639 238 604 824  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     191  
  Sociala kostnader 299 749 283 189 268 805  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 1 270 1 237 1 202  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 187 1 115 1 086  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 817 793 767  
  Nettoomsättningförändring 9,36 % 5,65 % -5,44 %  
  Vinstmarginal 12,15 % 10,77 % 10,95 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 69,39 % 70,59 % 72,02 %  
  Kassalikviditet 220,57 % 220,94 % 236,26 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 33 649 36 427 28 346  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -12 634 -11 904 -10 882  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 139 145 95 088 127 255  
  Årets resultat (TKR) 120 643 81 263 130 209  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 407 055 407 556 408 193  
  Omsättningstillgångar (TKR) 155 922 162 328 194 407  
  Tillgångar (TKR) 562 977 569 884 602 600  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 499 859 487 157 529 585  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 63 118 82 727 73 014  
  Skulder och eget kapital (TKR) 562 977 569 884 602 600  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 8 822 7 851 7 146  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 5 419 4 778 5 692  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     191  
  Sociala kostnader 5 532 6 167 6 109  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 6 6 8  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 5 608 6 071 3 543  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 3 804 3 766 2 528  
  Nettoomsättningförändring -7,63 % 28,51 % -10,17 %  
  Vinstmarginal 415,41 % 266,59 % 459,56 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 88,79 % 85,48 % 87,88 %  
  Kassalikviditet 247,03 % 196,22 % 266,26 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 8 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         




X