Visa allt om Ristorante Salamis AB
Visa allt om Ristorante Salamis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 199 4 280 4 046 3 920 4 159 4 317 3 325 3 482 3 730 3 441
Övrig omsättning 398 304 - - - 9 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 191 197 33 50 82 226 -194 35 21 120
Resultat efter finansnetto 157 129 1 15 50 198 -217 10 -5 83
Årets resultat 119 94 -3 6 32 198 -217 10 -5 83
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 19 32 47 62 135 202 85
Omsättningstillgångar 913 919 944 1 010 982 992 817 828 830 908
Tillgångar 913 919 954 1 029 1 014 1 039 879 963 1 032 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 264 620 623 667 635 436 653 644 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 101 231 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 429 425 334 406 347 404 442 310 388 344
Skulder och eget kapital 913 919 954 1 029 1 014 1 039 879 963 1 032 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 300 300 300 300 300 300 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 594 1 704 1 455 1 103 1 024 941 988 927 941 848
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 629 597 512 461 419 403 359 307 360 341
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 4 597 4 584 4 046 3 920 4 159 4 326 3 325 3 482 3 730 3 444
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 600 611 674 653 693 720 554 580 622 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 318 332 330 313 292 275 264 236 270 233
Rörelseresultat, EBITDA 191 207 43 63 97 249 -176 72 56 185
Nettoomsättningförändring -1,89% 5,78% 3,21% -5,75% -3,66% 29,83% -4,51% -6,65% 8,40% -%
Du Pont-modellen 20,92% 21,44% 3,46% 4,86% 8,09% 21,75% -22,07% 3,84% 2,23% 12,08%
Vinstmarginal 4,55% 4,60% 0,82% 1,28% 1,97% 5,24% -5,83% 1,06% 0,62% 3,49%
Bruttovinstmarginal 69,71% 71,03% 70,98% 71,33% 68,21% 67,57% 68,75% 68,21% 66,19% 65,65%
Rörelsekapital/omsättning 11,53% 11,54% 15,08% 15,41% 15,27% 13,62% 11,28% 14,88% 11,85% 16,39%
Soliditet 41,95% 28,73% 64,99% 60,54% 65,78% 61,12% 49,60% 67,81% 62,40% 65,36%
Kassalikviditet 198,37% 200,47% 258,98% 232,76% 265,42% 229,21% 170,81% 246,13% 198,20% 244,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...