Visa allt om Ahola Byggnadsplåt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 532 7 184 7 449 7 941 9 564 5 339 2 615 3 047 2 415 4 434
Övrig omsättning 27 110 113 - - - 60 1 419 52 102
Rörelseresultat (EBIT) 256 -107 48 682 947 366 -177 1 387 -199 281
Resultat efter finansnetto 256 -107 45 683 938 350 -179 1 321 -303 114
Årets resultat 128 -16 14 373 511 188 -9 1 005 -303 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 87 114 55 81 32 48 27 2 078 690
Omsättningstillgångar 3 098 3 100 3 362 3 656 3 659 1 902 1 183 1 549 615 644
Tillgångar 3 175 3 187 3 476 3 711 3 740 1 934 1 231 1 577 2 693 1 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 351 1 223 1 239 1 395 1 022 511 322 631 816 -71
Obeskattade reserver 512 435 523 503 331 91 0 171 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0
Långfristiga skulder 129 122 117 9 108 139 133 124 800 649
Kortfristiga skulder 1 183 1 407 1 597 1 804 2 279 1 193 776 650 863 756
Skulder och eget kapital 3 175 3 187 3 476 3 711 3 740 1 934 1 231 1 577 2 693 1 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 240 234 2 543 188 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 688 2 576 2 581 2 370 2 322 1 374 935 810 732 1 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 930 832 982 782 668 483 401 318 284 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 8 559 7 294 7 562 7 941 9 564 5 339 2 675 4 466 2 467 4 536
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 9 9 5 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 067 898 931 882 1 063 1 068 523 609 604 887
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 433 449 354 337 419 317 280 304 387
Rörelseresultat, EBITDA 302 -68 92 708 977 382 -160 1 399 -163 336
Nettoomsättningförändring 18,76% -3,56% -6,20% -16,97% 79,13% 104,17% -14,18% 26,17% -45,53% -%
Du Pont-modellen 8,13% -3,29% 1,50% 18,51% 25,35% 18,92% -14,38% 88,02% -7,39% 21,06%
Vinstmarginal 3,02% -1,46% 0,70% 8,65% 9,91% 6,86% -6,77% 45,55% -8,24% 6,34%
Bruttovinstmarginal 55,92% 59,26% 60,99% 61,86% 50,15% 58,04% 73,92% 65,28% 62,48% 64,43%
Rörelsekapital/omsättning 22,44% 23,57% 23,69% 23,32% 14,43% 13,28% 15,56% 29,50% -10,27% -2,53%
Soliditet 55,13% 49,02% 47,38% 47,58% 33,85% 29,89% 26,16% 47,82% 30,30% -5,32%
Kassalikviditet 233,81% 204,76% 201,19% 186,81% 151,60% 137,89% 103,09% 214,15% 50,29% 61,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...