Visa allt om Lambergstjärns Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 192 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 737 823 802 752 760 736 622 646 672 650
Resultat efter finansnetto 683 775 894 688 629 622 549 470 350 442
Årets resultat 433 990 562 382 375 500 468 393 284 373
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 559 6 999 8 085 8 097 7 229 7 306 7 383 7 460 7 537 7 614
Omsättningstillgångar 374 2 716 1 213 915 629 527 554 389 341 220
Tillgångar 9 933 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 864 2 130 1 010 747 735 861 835 758 665 741
Obeskattade reserver 150 0 478 289 130 0 38 115 192 269
Avsättningar (tkr) 0 0 371 354 334 313 299 259 216 173
Långfristiga skulder 8 601 7 268 7 278 7 288 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300
Kortfristiga skulder 319 316 163 334 360 359 463 417 505 351
Skulder och eget kapital 9 933 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 230 0 240 300 370 500 475 390 300 360
Omsättning 1 192 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 814 900 879 752 837 813 699 723 749 727
Nettoomsättningförändring -1,16% 1,43% 1,71% 2,90% 1,97% 3,63% 0,37% 3,88% 1,08% -%
Du Pont-modellen 8,22% 9,52% 11,58% 9,93% 10,69% 10,47% 8,59% 8,41% 9,51% 8,74%
Vinstmarginal 68,46% 76,70% 90,58% 76,56% 73,94% 73,61% 63,44% 61,62% 72,65% 67,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 71,91% 69,63% 71,39% 69,66% 61,77% 64,43% 69,16% 68,14%
Rörelsekapital/omsättning 4,61% 199,00% 88,31% 49,70% 23,68% 15,08% 8,47% -2,61% -15,91% -12,84%
Soliditet 9,88% 21,92% 14,87% 10,65% 10,57% 10,99% 10,87% 10,71% 10,20% 11,93%
Kassalikviditet 117,24% 859,49% 744,17% 273,95% 174,72% 146,80% 119,65% 93,29% 67,52% 62,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...