Visa allt om Lambergstjärns Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020 997
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 823 802 752 760 736 622 646 672 650 605
Resultat efter finansnetto 775 894 688 629 622 549 470 350 442 464
Årets resultat 990 562 382 375 500 468 393 284 373 389
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 999 8 085 8 097 7 229 7 306 7 383 7 460 7 537 7 614 7 691
Omsättningstillgångar 2 716 1 213 915 629 527 554 389 341 220 471
Tillgångar 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834 8 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 130 1 010 747 735 861 835 758 665 741 770
Obeskattade reserver 0 478 289 130 0 38 115 192 269 346
Avsättningar (tkr) 0 371 354 334 313 299 259 216 173 130
Långfristiga skulder 7 268 7 278 7 288 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300
Kortfristiga skulder 316 163 334 360 359 463 417 505 351 616
Skulder och eget kapital 9 715 9 299 9 012 7 858 7 833 7 937 7 849 7 878 7 834 8 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 240 300 370 500 475 390 300 360 402
Omsättning 1 206 1 189 1 169 1 136 1 114 1 075 1 071 1 031 1 020 997
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 900 879 752 837 813 699 723 749 727 682
Nettoomsättningförändring 1,43% 1,71% 2,90% 1,97% 3,63% 0,37% 3,88% 1,08% 2,31% -%
Du Pont-modellen 9,52% 11,58% 9,93% 10,69% 10,47% 8,59% 8,41% 9,51% 8,74% 8,34%
Vinstmarginal 76,70% 90,58% 76,56% 73,94% 73,61% 63,44% 61,62% 72,65% 67,16% 68,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 71,91% 69,63% 71,39% 69,66% 61,77% 64,43% 69,16% 68,14% 64,99%
Rörelsekapital/omsättning 199,00% 88,31% 49,70% 23,68% 15,08% 8,47% -2,61% -15,91% -12,84% -14,54%
Soliditet 21,92% 14,87% 10,65% 10,57% 10,99% 10,87% 10,71% 10,20% 11,93% 12,49%
Kassalikviditet 859,49% 744,17% 273,95% 174,72% 146,80% 119,65% 93,29% 67,52% 62,68% 76,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...