Visa allt om J.V.C. Trading i Nyborg Aktiebolag
Visa allt om J.V.C. Trading i Nyborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 715 523 789 614 685 797 575 653 670 533
Övrig omsättning - - 15 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 139 -140 110 -129 2 77 -48 9 8 45
Resultat efter finansnetto 138 -140 109 -130 1 76 -51 6 4 40
Årets resultat 138 -140 109 -130 1 76 -51 6 4 40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 72 134 67 105 100 147 183 190 208
Omsättningstillgångar 301 185 225 158 271 306 189 215 211 139
Tillgångar 387 257 359 225 376 406 336 397 401 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 108 218 109 189 188 112 163 158 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 122 0 0 0 1 13 24 36 87 0
Kortfristiga skulder 19 149 141 115 185 206 200 198 157 194
Skulder och eget kapital 387 257 359 225 376 406 336 397 401 348
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 96 96 0 96 96 88 76 72 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 95 30 78 30 30 61 24 22 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 715 523 804 614 685 797 575 653 670 533
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 715 523 789 614 685 797 575 653 670 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 63 200 220 175 175 178 149 154 153 141
Rörelseresultat, EBITDA 221 -78 172 -35 85 124 2 62 54 84
Nettoomsättningförändring 36,71% -33,71% 28,50% -10,36% -14,05% 38,61% -11,94% -2,54% 25,70% -%
Du Pont-modellen 35,92% -54,47% 30,64% -57,33% 0,53% 18,97% -14,29% 2,27% 2,00% 12,93%
Vinstmarginal 19,44% -26,77% 13,94% -21,01% 0,29% 9,66% -8,35% 1,38% 1,19% 8,44%
Bruttovinstmarginal 63,22% 52,20% 68,44% 49,19% 62,63% 58,47% 48,17% 49,77% 43,43% 61,16%
Rörelsekapital/omsättning 39,44% 6,88% 10,65% 7,00% 12,55% 12,55% -1,91% 2,60% 8,06% -10,32%
Soliditet 63,57% 42,02% 60,72% 48,44% 50,27% 46,31% 33,33% 41,06% 39,40% 44,25%
Kassalikviditet 1 584,21% 124,16% 159,57% 137,39% 146,49% 148,54% 94,50% 108,59% 134,39% 71,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...