Visa allt om Svenska Klasskort AB
Visa allt om Svenska Klasskort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 175 7 978 42 427 39 179 39 696 41 193 35 820
Övrig omsättning 2 500 - - 22 591 195 797 588 233 608 311
Rörelseresultat (EBIT) 2 364 -162 -1 620 22 636 -103 3 883 2 805 466 -1 642 -1 825
Resultat efter finansnetto 3 615 -1 130 -2 822 21 206 -2 811 1 400 378 -2 875 -188 -5 230
Årets resultat 3 615 -1 130 -2 822 21 206 -2 811 1 400 378 -2 875 -188 -5 230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 104 10 951 12 345 18 165 1 189 1 775 1 350 1 822 3 207 4 380
Omsättningstillgångar 698 1 379 1 003 952 1 671 8 804 8 750 9 845 12 886 11 953
Tillgångar 5 803 12 331 13 348 19 116 2 861 10 579 10 100 11 666 16 093 16 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 259 -4 874 -3 745 -922 -22 129 -19 318 -20 718 -21 097 -18 221 -18 033
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 300 14 080 14 480 18 663 13 154 15 888 17 538 19 113 7 529 16 154
Kortfristiga skulder 1 762 3 126 2 613 1 376 11 835 14 009 13 280 13 650 26 786 18 212
Skulder och eget kapital 5 803 12 331 13 348 19 116 2 861 10 579 10 100 11 666 16 093 16 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 608 730 929 1 120 646
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 1 138 7 952 7 160 8 137 7 865 6 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 13 459 2 651 2 480 3 114 3 014 2 462
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 500 0 0 22 766 8 173 43 224 39 767 39 929 41 801 36 131
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 6 25 24 28 33 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 330 1 697 1 632 1 418 1 248 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 266 448 432 435 364 413
Rörelseresultat, EBITDA 2 364 -162 -1 620 22 636 471 4 544 3 514 1 210 -685 -485
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -97,81% -81,20% 8,29% -1,30% -3,63% 15,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 120,19% -0,35% 37,54% 28,54% 4,22% 22,41% -10,87%
Vinstmarginal -% -% -% 13 129,14% -0,13% 9,36% 7,36% 1,24% 8,75% -4,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 94,86% 44,30% 36,58% 33,33% 33,70% 31,53% 29,70%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -242,29% -127,40% -12,27% -11,56% -9,59% -33,74% -17,47%
Soliditet -21,70% -39,53% -28,06% -4,82% -773,47% -182,61% -205,13% -180,84% -113,22% -110,41%
Kassalikviditet 39,61% 41,97% 35,82% 64,32% 13,48% 50,43% 51,42% 57,97% 41,29% 62,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...