Visa allt om Herolf Komponenter AB
Visa allt om Herolf Komponenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 007 7 307 7 463 7 035 6 841 6 467 7 539 7 719 6 820 7 828
Övrig omsättning 1 - - - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -467 1 802 863 -123 347 1 115 1 042 -324 -741 -248
Resultat efter finansnetto -473 1 825 825 -285 194 923 856 -521 -824 -327
Årets resultat -129 1 062 687 -285 122 788 891 -486 -789 -236
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 33 47 30 39 38 64 211 393 479
Omsättningstillgångar 4 421 5 541 4 627 6 009 4 950 6 263 4 909 3 762 3 339 2 719
Tillgångar 4 446 5 573 4 674 6 038 4 990 6 301 4 973 3 973 3 732 3 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 696 2 825 1 762 1 076 1 361 1 239 1 461 571 557 490
Obeskattade reserver 115 459 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 34 69 103
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 635 2 289 2 912 4 963 3 629 5 062 3 512 3 368 3 106 2 604
Skulder och eget kapital 4 446 5 573 4 674 6 038 4 990 6 301 4 973 3 973 3 732 3 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 601 540 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 910 1 695 1 545 2 257 1 724 852 959 2 123 1 928 2 667
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 769 657 631 883 688 575 605 882 820 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0
Omsättning 7 008 7 307 7 463 7 035 6 841 6 476 7 539 7 719 6 820 7 828
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 752 1 827 1 866 1 759 1 710 1 617 1 885 1 287 1 137 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) 674 599 544 785 603 507 526 501 458 867
Rörelseresultat, EBITDA -459 1 816 877 -113 369 1 141 1 214 -270 -687 -184
Nettoomsättningförändring -4,11% -2,09% 6,08% 2,84% 5,78% -14,22% -2,33% 13,18% -12,88% -%
Du Pont-modellen -10,50% 32,78% 18,78% -2,04% 6,95% 17,70% 20,95% -8,08% -19,80% -7,72%
Vinstmarginal -6,66% 25,00% 11,76% -1,75% 5,07% 17,24% 13,82% -4,16% -10,84% -3,16%
Bruttovinstmarginal 51,33% 71,66% 11,64% -1,75% 5,07% 17,10% 13,82% -4,20% -10,87% -3,17%
Rörelsekapital/omsättning 39,76% 44,51% 22,98% 14,87% 19,31% 18,57% 18,53% 5,10% 3,42% 1,47%
Soliditet 62,66% 57,12% 37,70% 17,82% 27,27% 19,66% 29,38% 14,37% 14,92% 15,32%
Kassalikviditet 159,33% 148,19% 93,89% 88,56% 75,45% 68,27% 78,87% 50,98% 42,47% 36,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...