Visa allt om Bröderna Göran & Stig - Transport Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Göran & Stig - Transport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 258 1 130 1 200 1 113 416 472 1 743 2 043 2 146 2 231
Övrig omsättning - - - - - 54 - - 706 703
Rörelseresultat (EBIT) 27 -46 97 3 -48 -80 -48 -190 849 538
Resultat efter finansnetto 50 -47 112 23 7 -55 -38 -135 1 026 1 315
Årets resultat 95 21 88 17 -2 387 197 46 244 1 044
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 768 1 902 1 051 1 191 1 112 438 1 137 1 356 1 658 1 642
Omsättningstillgångar 657 681 1 863 1 914 2 473 2 752 2 642 2 618 2 591 1 836
Tillgångar 2 426 2 582 2 914 3 104 3 585 3 190 3 779 3 974 4 248 3 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 973 2 268 2 447 2 560 2 743 2 745 2 538 2 341 2 295 2 151
Obeskattade reserver 102 168 244 245 245 237 817 1 125 1 326 595
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 69 240 0 52 152 251 332
Kortfristiga skulder 350 146 223 230 356 209 372 358 376 400
Skulder och eget kapital 2 426 2 582 2 914 3 104 3 585 3 190 3 779 3 974 4 248 3 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 127 576 574 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 483 483 429 429 156 22 17 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader 196 177 137 137 57 135 353 348 334 370
Utdelning till aktieägare 166 390 200 200 200 0 180 0 0 100
Omsättning 1 258 1 130 1 200 1 113 416 526 1 743 2 043 2 852 2 934
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 629 565 600 557 208 236 872 1 022 1 073 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 333 290 287 108 144 476 464 439 460
Rörelseresultat, EBITDA 126 34 184 94 -14 -71 201 161 1 000 912
Nettoomsättningförändring 11,33% -5,83% 7,82% 167,55% -11,86% -72,92% -14,68% -4,80% -3,81% -%
Du Pont-modellen 2,18% -1,78% 3,98% 1,06% 0,33% -1,60% -0,82% -2,92% 24,88% 38,97%
Vinstmarginal 4,21% -4,07% 9,67% 2,96% 2,88% -10,81% -1,78% -5,68% 49,25% 60,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,40% 47,35% 136,67% 151,30% 508,89% 538,77% 130,24% 110,62% 103,22% 64,37%
Soliditet 84,61% 92,91% 90,51% 88,29% 81,55% 91,53% 83,09% 79,29% 76,50% 74,18%
Kassalikviditet 187,71% 466,44% 835,43% 832,17% 694,66% 1 316,75% 710,22% 731,28% 689,10% 459,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...