Visa allt om Joakim Engdahl Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794 32 142
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 293 1 052 90 -95 243 1 777 1 027 1 309 -110 448
Resultat efter finansnetto 1 267 1 266 -49 -140 201 1 714 1 065 1 356 -101 442
Årets resultat 934 1 028 0 -91 0 879 607 732 290 468
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 271 1 879 1 562 1 822 2 194 1 459 1 090 1 277 1 341 930
Omsättningstillgångar 4 414 4 773 4 933 4 866 5 150 7 398 6 509 4 531 2 948 3 299
Tillgångar 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289 4 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 396 2 463 1 685 1 935 2 426 2 826 2 647 2 240 1 608 1 468
Obeskattade reserver 1 461 1 404 1 401 1 503 1 559 1 460 967 769 440 956
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 827 2 785 3 409 3 251 3 359 4 571 3 985 2 798 2 241 1 805
Skulder och eget kapital 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289 4 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 481 449 374 472 484 502 360 495 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 208 3 763 3 714 3 637 3 599 3 349 3 012 2 859 2 791 2 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 428 1 460 1 426 1 433 1 260 1 279 1 282 1 240 1 271 930
Utdelning till aktieägare 400 0 150 250 100 400 700 200 100 150
Omsättning 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794 32 142
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 14 14 15 14 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 213 3 276 3 172 3 262 3 394 3 539 3 338 2 875 2 676 2 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 407 399 389 355 365 369 343 351 284
Rörelseresultat, EBITDA 1 608 1 314 367 238 587 2 085 1 460 1 717 216 1 081
Nettoomsättningförändring -1,92% 3,25% -2,75% -10,28% 2,75% 14,18% 16,12% 7,40% 8,25% -%
Du Pont-modellen 16,85% 19,34% 1,76% -0,25% 7,18% 20,40% 14,48% 23,40% -1,96% 10,74%
Vinstmarginal 2,88% 2,80% 0,26% -0,04% 1,04% 3,65% 2,54% 3,64% -0,24% 1,41%
Bruttovinstmarginal 16,58% 15,52% 13,62% 12,87% 12,39% 15,59% 15,03% 18,58% 14,95% 15,96%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% 4,34% 3,43% 3,54% 3,52% 5,71% 5,82% 4,64% 2,03% 4,65%
Soliditet 59,03% 53,50% 41,85% 45,49% 48,68% 44,06% 44,00% 48,11% 44,88% 50,99%
Kassalikviditet 106,01% 122,69% 69,38% 69,82% 44,69% 42,92% 70,16% 119,59% 76,53% 116,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...