Visa allt om Joakim Engdahl Livs AB
Visa allt om Joakim Engdahl Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 45 253 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 684 1 293 1 052 90 -95 243 1 777 1 027 1 309 -110
Resultat efter finansnetto 651 1 267 1 266 -49 -140 201 1 714 1 065 1 356 -101
Årets resultat 793 934 1 028 0 -91 0 879 607 732 290
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 165 3 271 1 879 1 562 1 822 2 194 1 459 1 090 1 277 1 341
Omsättningstillgångar 4 537 4 414 4 773 4 933 4 866 5 150 7 398 6 509 4 531 2 948
Tillgångar 7 702 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 790 3 396 2 463 1 685 1 935 2 426 2 826 2 647 2 240 1 608
Obeskattade reserver 1 082 1 461 1 404 1 401 1 503 1 559 1 460 967 769 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 829 2 827 2 785 3 409 3 251 3 359 4 571 3 985 2 798 2 241
Skulder och eget kapital 7 702 7 684 6 651 6 494 6 689 7 344 8 857 7 599 5 807 4 289
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 481 449 374 472 484 502 360 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 4 474 4 208 3 763 3 714 3 637 3 599 3 349 3 012 2 859 2 791
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 709 1 428 1 460 1 426 1 433 1 260 1 279 1 282 1 240 1 271
Utdelning till aktieägare 400 400 0 150 250 100 400 700 200 100
Omsättning 45 253 44 977 45 857 44 412 45 668 50 903 49 543 43 392 37 369 34 794
Nyckeltal
Antal anställda 15 14 14 14 14 15 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 017 3 213 3 276 3 172 3 262 3 394 3 539 3 338 2 875 2 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 403 407 399 389 355 365 369 343 351
Rörelseresultat, EBITDA 1 163 1 608 1 314 367 238 587 2 085 1 460 1 717 216
Nettoomsättningförändring 0,61% -1,92% 3,25% -2,75% -10,28% 2,75% 14,18% 16,12% 7,40% -%
Du Pont-modellen 9,22% 16,85% 19,34% 1,76% -0,25% 7,18% 20,40% 14,48% 23,40% -1,96%
Vinstmarginal 1,57% 2,88% 2,80% 0,26% -0,04% 1,04% 3,65% 2,54% 3,64% -0,24%
Bruttovinstmarginal 15,88% 16,58% 15,52% 13,62% 12,87% 12,39% 15,59% 15,03% 18,58% 14,95%
Rörelsekapital/omsättning 3,77% 3,53% 4,34% 3,43% 3,54% 3,52% 5,71% 5,82% 4,64% 2,03%
Soliditet 60,17% 59,03% 53,50% 41,85% 45,49% 48,68% 44,06% 44,00% 48,11% 44,88%
Kassalikviditet 114,42% 106,01% 122,69% 69,38% 69,82% 44,69% 42,92% 70,16% 119,59% 76,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...