Visa allt om Falkenbergs Rör Förvaltnings AB
Visa allt om Falkenbergs Rör Förvaltnings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 84 932 162 550 117 197 179 244 182 602 148 148 134 854 125 133 89 877 54 852
Övrig omsättning 68 1 847 592 2 602 186 492 21 41 30 834
Rörelseresultat (EBIT) 771 -12 229 -2 268 -6 457 -4 931 5 390 5 940 6 319 -1 260 3 235
Resultat efter finansnetto 448 -14 411 -1 015 -8 185 -5 987 4 039 4 851 5 059 -1 905 2 869
Årets resultat -174 -8 749 -54 -7 128 -4 175 1 990 2 967 3 562 -1 501 2 157
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 395 18 276 18 461 18 658 21 570 10 149 10 414 9 584 8 649 8 074
Omsättningstillgångar 18 447 22 482 36 992 51 618 55 343 53 772 42 962 43 958 32 667 24 963
Tillgångar 35 841 40 758 55 453 70 276 76 913 63 921 53 376 53 542 41 316 33 037
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 726 900 5 649 5 655 12 683 11 907 10 418 8 451 4 889 6 690
Minoritetsintressen 1 119 0 0 316 1 272 1 009 578 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 60 710 700 720 1 159 959 777 440 869
Långfristiga skulder 19 066 8 680 6 861 8 490 9 555 8 328 7 955 8 178 8 741 503
Kortfristiga skulder 14 921 31 118 42 233 55 114 52 683 41 517 33 466 36 137 27 246 24 975
Skulder och eget kapital 35 841 40 758 55 453 70 276 76 913 63 921 53 376 53 542 41 316 33 037
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 0 1 181 603 2 110 1 634 1 331 1 662 1 438 1 318 864
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 287 134 -
Löner till övriga anställda 0 34 253 30 073 39 852 37 149 31 596 25 995 24 933 20 322 14 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 13 255 11 637 16 947 15 661 13 398 11 663 11 213 9 411 6 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 85 000 164 397 117 789 181 846 182 788 148 640 134 875 125 174 89 907 55 686
Nyckeltal
Antal anställda 0 66 88 123 125 99 86 84 77 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 463 1 332 1 457 1 461 1 496 1 568 1 490 1 167 1 167
Personalkostnader per anställd (tkr) - 772 508 507 458 493 482 480 439 473
Rörelseresultat, EBITDA 1 464 -9 600 -670 -3 504 -3 828 6 526 6 691 7 000 -407 3 857
Nettoomsättningförändring -47,75% 38,70% -34,62% -1,84% 23,26% 9,86% 7,77% 39,23% 63,85% -%
Du Pont-modellen 4,17% -29,97% 0,47% -9,16% -5,99% 8,67% 11,68% 11,85% -2,65% 9,86%
Vinstmarginal 1,76% -7,51% 0,22% -3,59% -2,52% 3,74% 4,62% 5,07% -1,22% 5,94%
Bruttovinstmarginal 48,05% 56,83% 53,98% 47,18% 45,10% 42,88% 49,89% 42,80% 30,57% 37,15%
Rörelsekapital/omsättning 4,15% -5,31% -4,47% -1,95% 1,46% 8,27% 7,04% 6,25% 6,03% -0,02%
Soliditet 2,03% 2,21% 10,19% 8,05% 16,49% 18,63% 19,52% 15,78% 11,83% 20,25%
Kassalikviditet 98,70% 55,79% 67,32% 74,44% 91,28% 116,04% 104,36% 101,76% 94,29% 82,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 954 2 553 7 251 2 306 4 003 2 680 1 524 1 454 1 280 877
Övrig omsättning - - - 1 577 214 1 233 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 781 716 -1 113 1 451 2 207 1 702 856 267 497 438
Resultat efter finansnetto 454 280 -912 1 898 4 832 -3 952 2 665 315 331 55
Årets resultat 371 198 -912 -9 853 283 -4 207 2 497 343 305 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 714 16 109 16 086 16 876 19 937 19 604 20 322 12 410 9 884 9 566
Omsättningstillgångar 753 963 1 044 821 2 957 2 185 5 224 568 2 924 3 691
Tillgångar 16 467 17 072 17 129 17 697 22 894 21 789 25 545 12 978 12 809 13 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 056 685 702 781 6 634 6 350 10 740 3 400 3 485 4 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 1 411 1 472 1 533 0 0 0
Långfristiga skulder 14 283 14 931 15 426 15 954 12 975 11 299 9 930 7 885 7 190 7 770
Kortfristiga skulder 1 129 1 457 1 002 962 1 874 2 667 3 340 1 693 2 134 1 238
Skulder och eget kapital 16 467 17 072 17 129 17 697 22 894 21 789 25 545 12 978 12 809 13 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 270 153 231 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 338 408 1 658 0 84 84 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 97 137 689 175 178 473 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1 000
Omsättning 2 954 2 553 7 251 3 883 4 217 3 913 1 524 1 454 1 280 877
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 5 1 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 954 2 553 1 450 2 306 2 002 1 340 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 375 413 488 836 212 406 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 098 1 096 -635 2 024 2 764 2 252 1 173 569 776 686
Nettoomsättningförändring 15,71% -64,79% 214,44% -42,39% 49,37% 75,85% 4,81% 13,59% 45,95% -%
Du Pont-modellen 4,74% 4,19% -2,11% 12,31% 22,48% -14,50% 11,53% 5,36% 5,74% 3,32%
Vinstmarginal 26,44% 28,05% -4,99% 94,49% 128,58% -117,91% 193,31% 47,80% 57,42% 50,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 94,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,73% -19,35% 0,58% -6,11% 27,05% -17,99% 123,62% -77,37% 61,72% 279,70%
Soliditet 6,41% 4,01% 4,10% 4,41% 28,98% 29,14% 42,04% 26,20% 27,21% 32,05%
Kassalikviditet 66,70% 66,09% 104,19% 85,34% 157,79% 81,93% 156,41% 33,55% 137,02% 298,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...