Visa allt om Markros Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Markros Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 569 559 559 559 556 559 564 538 442 321
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 445 412 443 440 434 440 454 431 311 209
Resultat efter finansnetto 445 419 453 448 439 442 453 427 283 172
Årets resultat 516 413 264 266 351 356 351 239 215 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 712 777 842 1 007 1 072 1 137 1 202 1 267 1 332 1 397
Omsättningstillgångar 1 342 1 176 1 026 687 605 688 552 381 294 283
Tillgångar 2 054 1 953 1 867 1 694 1 677 1 825 1 754 1 648 1 626 1 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 839 1 532 1 329 1 274 1 323 1 393 1 247 1 105 866 651
Obeskattade reserver 18 234 346 233 147 186 229 255 162 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 251 738
Kortfristiga skulder 197 186 192 186 207 246 279 288 346 111
Skulder och eget kapital 2 054 1 953 1 867 1 694 1 677 1 825 1 754 1 648 1 626 1 679
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 210 210 210 210 315 420 210 210 0 0
Omsättning 569 559 559 559 556 559 564 538 442 321
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 510 477 508 505 499 505 519 496 376 274
Nettoomsättningförändring 1,79% 0,00% 0,00% 0,54% -0,54% -0,89% 4,83% 21,72% 37,69% -%
Du Pont-modellen 21,71% 21,45% 24,26% 26,45% 26,18% 24,22% 25,94% 26,52% 19,56% 12,51%
Vinstmarginal 78,38% 74,96% 81,04% 80,14% 78,96% 79,07% 80,67% 81,23% 71,95% 65,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 201,23% 177,10% 149,19% 89,62% 71,58% 79,07% 48,40% 17,29% -11,76% 53,58%
Soliditet 90,22% 87,79% 85,64% 85,34% 85,35% 83,84% 80,72% 78,19% 60,43% 46,45%
Kassalikviditet 681,22% 632,26% 534,38% 369,35% 292,27% 279,67% 197,85% 132,29% 84,97% 254,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...