Visa allt om Mons Investment AB
Visa allt om Mons Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 3 3 314 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 1 3 253 -171 -133 -193 -1 660 -651 -714
Resultat efter finansnetto 0 0 15 337 -21 -4 210 140 462 -115 146 -60 307 -38 138 -54 543
Årets resultat 0 0 15 336 -21 -3 528 140 462 -73 763 -51 907 -48 649 -54 543
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 212 18 212 18 212 186 178 186 144 209 901 850 874 877 081 894 258 894 258
Omsättningstillgångar 4 682 4 682 4 682 4 213 21 138 150 390 205 278 468 434 440 377 416 712
Tillgångar 22 894 22 894 22 894 190 391 207 282 360 291 1 056 152 1 345 515 1 334 635 1 310 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 894 22 894 22 894 7 558 22 579 154 194 143 732 66 410 96 717 127 006
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 35 467 17 816
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 499 429 1 130 457 1 130 457
Kortfristiga skulder 0 0 0 182 833 184 703 206 097 912 420 779 676 71 994 35 691
Skulder och eget kapital 22 894 22 894 22 894 190 391 207 282 360 291 1 056 152 1 345 515 1 334 635 1 310 970
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15 000 130 000 0 0 0 0
Omsättning 0 0 3 3 314 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 1 3 253 -171 -133 -193 -1 660 -651 -714
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 3,97% 10,89% 42,80% 13,61% 4,94% 7,25% 9,69%
Kassalikviditet -% -% -% 2,30% 11,44% 72,97% 22,50% 60,08% 611,69% 1 167,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...