Visa allt om Precio IT Strategi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 172 3 379 2 882 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -17 -15 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -5
Resultat efter finansnetto -34 -17 -16 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -5
Årets resultat 0 0 0 -1 12 -1 -2 -1 -1 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 781 789 878 124 138 126 127 129 129 130
Tillgångar 781 789 878 124 138 126 127 129 129 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 119 119 119 138 126 127 128 129 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 663 670 759 5 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 781 789 878 124 138 126 127 129 129 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 476 1 578 1 364 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 723 763 677 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Omsättning 3 172 3 379 2 882 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 586 1 690 1 441 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 113 1 191 1 030 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -17 -15 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -5
Nettoomsättningförändring -6,13% 17,24% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -4,35% -2,15% -1,71% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -1,07% -0,50% -0,52% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,72% 3,52% 4,13% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,24% 15,08% 13,55% 95,97% 100,00% 100,00% 100,00% 99,22% 100,00% 100,77%
Kassalikviditet 117,80% 117,76% 115,68% 2 480,00% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...