Visa allt om Karlans Båt & Specialtransport AB
Visa allt om Karlans Båt & Specialtransport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 836 12 924 13 053 12 067 14 801 16 061 10 673 13 351 11 199 9 065
Övrig omsättning 18 24 - 65 200 - 958 139 719 289
Rörelseresultat (EBIT) 527 131 -76 -268 1 056 1 231 611 844 409 677
Resultat efter finansnetto 238 -140 -398 -670 653 955 343 458 234 546
Årets resultat 9 7 2 1 50 234 8 2 3 223
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 399 8 737 9 668 10 561 11 317 10 050 10 368 9 723 7 545 3 747
Omsättningstillgångar 2 694 1 613 1 562 1 686 2 337 2 457 2 100 1 979 2 153 1 652
Tillgångar 17 093 10 350 11 230 12 248 13 654 12 506 12 468 11 703 9 698 5 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 919 912 911 909 860 646 637 636 633
Obeskattade reserver 1 760 1 540 1 700 2 105 2 789 2 230 1 600 1 275 825 601
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 951 5 287 5 413 5 980 5 249 5 823 6 871 6 653 4 996 2 056
Kortfristiga skulder 4 454 2 603 3 205 3 252 4 707 3 594 3 352 3 138 3 241 2 110
Skulder och eget kapital 17 093 10 350 11 230 12 248 13 654 12 506 12 468 11 703 9 698 5 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 360 224 584 641 576 634 603 394
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 033 2 852 2 046 2 009 1 927 1 596 1 618 1 295 915 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 662 1 062 869 841 944 873 842 797 653 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 18 854 12 948 13 053 12 132 15 001 16 061 11 631 13 490 11 918 9 354
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 7 7 8 7 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 093 1 846 1 865 1 724 1 850 2 294 1 525 2 225 2 240 1 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 720 605 525 474 471 500 461 495 478 413
Rörelseresultat, EBITDA 2 567 1 849 1 645 1 310 2 510 2 555 1 831 1 912 1 119 1 209
Nettoomsättningförändring 45,74% -0,99% 8,17% -18,47% -7,85% 50,48% -20,06% 19,22% 23,54% -%
Du Pont-modellen 3,14% 1,28% -0,63% -2,16% 7,77% 9,90% 5,27% 7,82% 4,40% 12,70%
Vinstmarginal 2,85% 1,02% -0,54% -2,20% 7,17% 7,71% 6,16% 6,85% 3,81% 7,57%
Bruttovinstmarginal 56,84% 57,16% 50,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,34% -7,66% -12,59% -12,98% -16,01% -7,08% -11,73% -8,68% -9,72% -5,05%
Soliditet 13,46% 20,49% 19,93% 20,10% 21,71% 20,02% 14,64% 13,29% 12,68% 19,74%
Kassalikviditet 60,48% 60,62% 48,74% 51,85% 49,65% 68,36% 62,65% 63,07% 66,43% 78,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...