Visa allt om Tumba Bokhandel Aktiebolag
Visa allt om Tumba Bokhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 41 3 109 3 914 4 711 5 847 6 955 7 899 9 048 8 218 8 356
Övrig omsättning 686 36 290 2 108 - - - - 64 28
Rörelseresultat (EBIT) 854 369 294 2 289 -1 233 1 333 2 092 1 183 324 679
Resultat efter finansnetto 747 297 207 2 205 -3 123 1 213 1 979 1 142 289 656
Årets resultat 389 23 207 2 205 -3 123 892 3 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 * 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 139 778 1 294 1 784 1 317 3 616 4 209 3 970 3 190 1 869
Tillgångar 1 139 778 1 294 1 784 1 317 3 616 4 209 - 3 190 1 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -93 -482 -505 -712 -2 918 206 214 210 210 210
Obeskattade reserver 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 64 337 741 645 737 976 207 178 115
Kortfristiga skulder 1 012 1 195 1 461 1 755 3 589 2 674 3 019 3 252 2 801 1 543
Skulder och eget kapital 1 139 778 1 294 1 784 1 317 3 616 4 209 - 3 190 1 869
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 213 140 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 437 - - 536 1 019 363 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 - - 198 416 169 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 727 3 145 4 204 6 819 5 847 6 955 7 899 9 048 8 282 8 384
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 4 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 21 1 555 1 957 2 356 1 462 3 478 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 143 236 380 412 428 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 854 369 294 2 289 -1 233 1 333 2 092 1 183 338 744
Nettoomsättningförändring -98,68% -20,57% -16,92% -19,43% -15,93% -11,95% -12,70% 10,10% -1,65% -%
Du Pont-modellen 75,24% 47,56% 22,80% 128,31% -228,32% 36,86% 49,73% -% 10,16% 36,33%
Vinstmarginal 2 090,24% 11,90% 7,54% 48,59% -51,43% 19,17% 26,50% 13,07% 3,94% 8,13%
Bruttovinstmarginal 92,68% 38,50% 57,18% 57,31% 53,93% 49,22% 46,96% 45,67% 46,50% 40,80%
Rörelsekapital/omsättning 309,76% -13,41% -4,27% 0,62% -38,86% 13,54% 15,07% 7,94% 4,73% 3,90%
Soliditet 6,90% -61,95% -39,03% -39,91% -221,56% 5,70% 5,08% -% 6,58% 11,24%
Kassalikviditet 20,55% 19,50% 29,09% 44,90% 10,37% 104,75% 102,55% 75,65% 49,13% 36,88%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-04: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...