Visa allt om Miljölaboratoriet i Trelleborg AB
Visa allt om Miljölaboratoriet i Trelleborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 327 2 645 2 901 2 526 2 609 2 637 2 357 2 645 2 821 2 595
Övrig omsättning - - - 59 74 - - - - 132
Rörelseresultat (EBIT) 187 331 439 203 286 162 558 184 480 294
Resultat efter finansnetto 187 331 434 195 272 148 550 176 477 296
Årets resultat 252 255 247 142 199 108 306 128 352 201
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 19 25 16 49 89 178 187 187 232
Omsättningstillgångar 1 706 2 155 2 477 1 946 2 028 1 842 1 721 1 771 1 767 1 625
Tillgångar 1 738 2 174 2 502 1 962 2 077 1 931 1 899 1 958 1 955 1 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 438 383 285 344 275 467 261 483 331
Obeskattade reserver 112 252 252 140 140 140 140 6 10 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 27 67 109 176 56 83 0
Kortfristiga skulder 1 236 1 485 1 868 1 510 1 527 1 407 1 117 1 635 1 379 1 505
Skulder och eget kapital 1 738 2 174 2 502 1 962 2 077 1 931 1 899 1 958 1 955 1 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 797 509 755 740 850
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 618 669 796 852 805 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 350 603 651 571 630 627 279 629 626 709
Utdelning till aktieägare 250 300 200 150 200 130 300 100 350 200
Omsättning 2 327 2 645 2 901 2 585 2 683 2 637 2 357 2 645 2 821 2 727
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 164 1 323 1 451 1 263 1 305 1 319 1 179 1 323 1 411 649
Personalkostnader per anställd (tkr) 504 647 736 726 734 727 410 705 710 395
Rörelseresultat, EBITDA 196 337 454 236 326 251 649 266 562 372
Nettoomsättningförändring -12,02% -8,82% 14,85% -3,18% -1,06% 11,88% -10,89% -6,24% 8,71% -%
Du Pont-modellen 10,76% 15,23% 17,55% 10,35% 13,82% 8,39% 29,38% 9,60% 24,81% 15,98%
Vinstmarginal 8,04% 12,51% 15,13% 8,04% 11,00% 6,14% 23,67% 7,11% 17,19% 11,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,20% 25,33% 20,99% 17,26% 19,20% 16,50% 25,63% 5,14% 13,75% 4,62%
Soliditet 27,41% 29,19% 23,16% 19,78% 21,53% 19,58% 30,03% 13,55% 25,07% 18,67%
Kassalikviditet 138,03% 145,12% 132,60% 128,87% 132,81% 130,92% 154,07% 108,32% 128,14% 107,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...