Visa allt om Skandinaviska Partner AB
Visa allt om Skandinaviska Partner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 158 110 0 0 11 174 210 132 194
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 145 17 -11 -12 -33 100 -143 -43 70
Resultat efter finansnetto -3 65 17 -11 -12 -33 86 -143 -43 70
Årets resultat -8 65 17 -11 -22 -33 86 -143 -37 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 8 15 23 30
Omsättningstillgångar 414 189 187 84 100 193 306 172 144 173
Tillgångar 414 189 187 84 100 193 314 187 167 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 168 103 -19 -8 14 47 -39 104 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 254 21 84 101 108 180 267 226 63 56
Skulder och eget kapital 414 189 187 84 100 193 314 187 167 203
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 48 80 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 16 24 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 158 110 0 0 11 174 210 132 194
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 174 210 132 194
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 67 104 64
Rörelseresultat, EBITDA -3 145 17 -11 -12 -25 108 -135 -35 75
Nettoomsättningförändring -93,04% 43,64% -% -% -100,00% -93,68% -17,14% 59,09% -31,96% -%
Du Pont-modellen -0,72% 76,72% 9,09% -% -% -17,10% 31,85% -75,94% -25,75% 34,48%
Vinstmarginal -27,27% 91,77% 15,45% -% -% -300,00% 57,47% -67,62% -32,58% 36,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 454,55% 106,33% 93,64% -% -% 118,18% 22,41% -25,71% 61,36% 60,31%
Soliditet 38,65% 88,89% 55,08% -22,62% -8,00% 7,25% 14,97% -20,86% 62,28% 71,59%
Kassalikviditet 103,94% 161,90% 222,62% 83,17% 92,59% 107,22% 114,61% 76,11% 228,57% 308,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...