Visa allt om Varbergsortens Elförsäljning AB
Visa allt om Varbergsortens Elförsäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 060 57 510 70 336 73 808 84 025 102 929 86 518 85 587 77 973 72 281
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 926 1 864 2 107 2 917 2 971 3 207 7 174 4 972 4 589 2 510
Resultat efter finansnetto 3 938 1 914 2 212 3 133 3 249 3 323 7 420 5 667 5 317 2 915
Årets resultat 0 0 0 0 3 2 450 5 468 4 084 3 828 2 099
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 075 5 100 5 100 0 0 0 0 4 171 3 983 3 871
Omsättningstillgångar 13 099 13 928 17 016 26 210 16 653 27 084 19 685 19 272 16 440 31 350
Tillgångar 18 174 19 028 22 116 26 210 16 653 27 084 19 685 23 443 20 423 35 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 649 4 645 4 646 4 635 4 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 522 14 376 17 464 21 558 12 001 22 435 15 040 18 797 15 788 30 588
Skulder och eget kapital 18 174 19 028 22 116 26 210 16 653 27 084 19 685 23 443 20 423 35 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 060 57 510 70 336 73 808 84 025 102 929 86 518 85 587 77 973 72 281
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 926 1 864 2 107 2 917 2 971 3 207 7 174 4 972 4 589 2 510
Nettoomsättningförändring -16,43% -18,24% -4,70% -12,16% -18,37% 18,97% 1,09% 9,76% 7,87% -%
Du Pont-modellen 21,67% 10,06% 10,00% 11,95% 19,51% 12,27% 37,69% 24,17% 26,03% 8,29%
Vinstmarginal 8,19% 3,33% 3,14% 4,24% 3,87% 3,23% 8,58% 6,62% 6,82% 4,04%
Bruttovinstmarginal 12,33% 6,68% 100,00% 6,61% 5,82% 4,96% 10,28% 7,51% 7,48% 5,19%
Rörelsekapital/omsättning -0,88% -0,78% -0,64% 6,30% 5,54% 4,52% 5,37% 0,55% 0,84% 1,05%
Soliditet 25,60% 24,45% 21,03% 17,75% 27,93% 17,17% 23,60% 19,82% 22,70% 13,15%
Kassalikviditet 90,17% 93,82% 89,53% 106,54% 126,28% 120,72% 123,90% 102,53% 104,13% 102,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...