Visa allt om Kållereds Blästring & Målning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 517 5 404 9 354 5 985 7 641 4 920 4 593 7 142 5 827 4 114
Övrig omsättning 134 2 12 3 103 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 25 938 401 1 411 140 64 484 478 87
Resultat efter finansnetto 193 27 938 403 1 407 143 64 492 462 87
Årets resultat 143 91 990 210 771 98 124 346 212 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 177 295 355 404 462 583 504 262 276
Omsättningstillgångar 1 230 1 472 2 453 2 545 2 623 1 411 1 263 2 098 1 827 1 155
Tillgångar 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089 1 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 936 1 845 1 155 1 145 494 516 603 346 134
Obeskattade reserver 0 0 108 458 350 0 0 115 115 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 73 113 787 702 528 458 541
Kortfristiga skulder 437 714 796 1 214 1 419 592 629 1 355 1 170 756
Skulder och eget kapital 1 366 1 649 2 748 2 900 3 027 1 872 1 846 2 602 2 089 1 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 673 342 666 573 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 378 300 -
Löner till övriga anställda 1 428 1 731 1 520 1 276 1 519 617 718 700 518 481
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 629 707 834 588 636 584 481 536 668 392
Utdelning till aktieägare 0 150 1 000 300 150 120 120 212 245 0
Omsättning 4 651 5 406 9 366 5 988 7 744 4 920 4 593 7 142 5 827 4 114
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 129 1 081 1 871 1 197 1 528 984 919 1 786 1 457 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 517 512 400 485 401 344 546 524 411
Rörelseresultat, EBITDA 234 90 1 051 526 1 559 290 274 636 558 160
Nettoomsättningförändring -16,41% -42,23% 56,29% -21,67% 55,30% 7,12% -35,69% 22,57% 41,64% -%
Du Pont-modellen 14,49% 1,64% 34,32% 14,10% 46,81% 8,01% 3,74% 18,95% 22,88% 6,08%
Vinstmarginal 4,38% 0,50% 10,08% 6,83% 18,54% 3,05% 1,50% 6,90% 8,20% 2,11%
Bruttovinstmarginal 70,56% 71,54% 51,10% 59,23% 61,68% 62,15% 62,38% 53,40% 67,10% 69,76%
Rörelsekapital/omsättning 17,56% 14,03% 17,71% 22,24% 15,76% 16,65% 13,80% 10,40% 11,28% 9,70%
Soliditet 67,94% 56,76% 70,21% 51,47% 46,35% 26,39% 27,95% 26,36% 20,53% 9,36%
Kassalikviditet 281,46% 206,16% 308,17% 209,64% 184,85% 238,34% 200,79% 154,83% 156,15% 152,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...