Visa allt om Result Press AB
Visa allt om Result Press AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 2 311 13 359 8 319
Övrig omsättning - 1 - - - - 46 452 1 378 1 539
Rörelseresultat (EBIT) 0 -42 -27 0 -2 -50 -880 -3 607 646 365
Resultat efter finansnetto 0 -42 -27 0 -2 -51 346 -4 274 -110 46
Årets resultat 0 -42 -27 0 -2 -51 346 -4 274 -110 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 900 2 897 2 501
Omsättningstillgångar 2 2 0 0 0 7 3 697 13 599 1 293
Tillgångar 2 2 0 0 0 7 3 1 597 16 496 3 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 319 -3 319 -3 277 -3 250 -3 250 -3 249 -3 198 -3 544 730 840
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 522 1 507 1 624
Kortfristiga skulder 3 320 3 320 3 277 3 250 3 250 3 256 3 201 3 619 14 258 1 330
Skulder och eget kapital 2 2 0 0 0 7 3 1 597 16 496 3 793
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 6 0 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 1 223 2 394 1 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 461 852 598
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 0 0 0 0 46 2 763 14 737 9 858
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 578 2 672 1 664
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 321 581 406
Rörelseresultat, EBITDA 0 -42 -27 0 -2 -50 -98 -529 1 692 1 663
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -82,70% 60,58% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -226,49% 3,92% 10,20%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -156,51% 4,84% 4,65%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -126,44% -4,93% -0,44%
Soliditet -165 950,00% -165 950,00% -% -% -% -46 414,29% -106 600,00% -221,92% 4,43% 22,15%
Kassalikviditet 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,09% 19,26% 87,99% 41,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...