Visa allt om Svedala Dentalteknik AB
Visa allt om Svedala Dentalteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 299 4 456 3 416 2 702 2 269 1 670 2 661 2 268 1 987 2 485
Övrig omsättning 603 501 438 393 67 52 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -129 489 89 48 45 -32 138 -282 -177 1
Resultat efter finansnetto -156 476 45 18 18 114 118 -302 -57 -2
Årets resultat 11 241 44 10 18 114 118 -261 33 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 325 457 650 279 384 477 524 184 362
Omsättningstillgångar 1 168 1 172 777 808 751 569 723 403 561 687
Tillgångar 1 305 1 497 1 233 1 458 1 030 953 1 200 927 745 1 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 730 719 478 425 414 397 282 164 425 392
Obeskattade reserver -13 164 0 0 15 0 0 0 42 131
Avsättningar (tkr) 15 15 12 13 0 15 91 36 54 0
Långfristiga skulder 52 0 130 255 55 118 193 302 0 156
Kortfristiga skulder 520 598 613 766 546 424 634 425 225 369
Skulder och eget kapital 1 305 1 497 1 233 1 458 1 030 953 1 200 927 745 1 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 558 691 546 480 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 771 1 609 1 385 924 641 117 118 155 36 75
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 656 532 433 302 180 249 307 386 261 285
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 902 4 957 3 854 3 095 2 336 1 722 2 691 2 268 1 987 2 485
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 - - 4 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 743 - - 567 557 887 756 662 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 415 362 - - 213 322 397 370 269 434
Rörelseresultat, EBITDA -8 624 287 250 173 75 277 -173 -81 130
Nettoomsättningförändring -3,52% 30,44% 26,42% 19,08% 35,87% -37,24% 17,33% 14,14% -20,04% -%
Du Pont-modellen -9,89% 32,67% 7,22% 3,29% 4,56% 13,33% 11,50% -30,42% -6,58% 0,38%
Vinstmarginal -3,00% 10,97% 2,61% 1,78% 2,07% 7,60% 5,19% -12,43% -2,47% 0,16%
Bruttovinstmarginal 70,06% 75,09% 76,52% 76,28% 74,57% 84,25% 80,98% 85,41% 84,05% 80,48%
Rörelsekapital/omsättning 15,07% 12,88% 4,80% 1,55% 9,03% 8,68% 3,34% -0,97% 16,91% 12,80%
Soliditet 55,16% 56,57% 38,77% 29,15% 41,27% 41,66% 23,50% 17,69% 61,11% 46,36%
Kassalikviditet 202,88% 179,60% 109,79% 90,34% 116,12% 98,11% 100,95% 61,18% 200,44% 169,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...