Visa allt om Ydrebostäder Aktiebolag
Visa allt om Ydrebostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 604 20 226 18 824 17 769 16 315 15 006 14 856 14 574 13 547 13 334
Övrig omsättning 471 500 1 313 294 223 293 251 24 41 102
Rörelseresultat (EBIT) 2 376 3 072 2 410 -1 315 1 980 708 1 703 1 666 1 834 1 625
Resultat efter finansnetto 689 773 -406 -4 403 -1 212 -1 904 -824 -920 -543 -576
Årets resultat 689 773 -406 -4 403 -1 212 -1 904 -824 -920 -543 -576
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 928 110 653 112 943 115 212 111 605 86 300 67 487 68 610 70 000 71 407
Omsättningstillgångar 10 629 9 175 5 125 4 028 2 981 2 923 3 409 3 011 3 859 3 571
Tillgångar 118 557 119 829 118 067 119 240 114 585 89 223 70 896 71 620 73 859 74 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 808 13 119 12 347 12 753 3 456 823 2 727 3 552 4 472 5 014
Obeskattade reserver 0 0 0 616 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 635 672 733 0 739 625 643 627 590 639
Långfristiga skulder 94 900 96 900 98 900 98 900 99 900 79 400 61 900 61 900 62 900 63 600
Kortfristiga skulder 9 214 9 137 6 088 6 971 10 491 8 375 5 626 5 542 5 898 5 725
Skulder och eget kapital 118 557 119 829 118 067 119 240 114 585 89 223 70 896 71 620 73 859 74 978
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 270 258 236 234 222 221 274 217 217 201
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 482 734 1 230 1 068 1 182 1 210 1 273 1 159 1 196 1 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 330 315 744 328 692 538 630 605 494 522
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 075 20 726 20 137 18 063 16 538 15 299 15 107 14 598 13 588 13 436
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 6 6 5 6 6 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 302 10 113 3 137 2 962 3 263 2 501 2 476 2 429 2 258 4 445
Personalkostnader per anställd (tkr) - 755 419 320 486 384 419 383 372 724
Rörelseresultat, EBITDA 2 605 5 367 4 702 658 3 618 2 175 3 175 3 131 3 317 3 047
Nettoomsättningförändring 1,87% 7,45% 5,94% 8,91% 8,72% 1,01% 1,93% 7,58% 1,60% -%
Du Pont-modellen 2,02% 2,58% 2,05% -1,09% 1,76% 0,81% 2,44% 2,44% 2,58% 2,29%
Vinstmarginal 11,59% 15,28% 12,83% -7,30% 12,33% 4,82% 11,62% 12,01% 14,07% 12,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,75% 97,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,22% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,87% 0,19% -5,12% -16,56% -46,03% -36,33% -14,92% -17,37% -15,05% -16,15%
Soliditet 11,65% 10,95% 10,46% 11,08% 3,02% 0,92% 3,85% 4,96% 6,05% 6,69%
Kassalikviditet 114,67% 99,44% 82,39% 56,29% 27,39% 33,92% 56,56% 50,02% 61,34% 58,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...