Visa allt om Termino C 1143 AB
Visa allt om Termino C 1143 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 650 663 1 008 1 005 1 072 1 154 1 331 1 326 898 745
Övrig omsättning - - - - - - - - - 75
Rörelseresultat (EBIT) -69 -191 174 157 184 237 261 305 26 -15
Resultat efter finansnetto -78 -176 191 178 198 238 261 329 34 -12
Årets resultat -26 5 87 69 80 109 168 279 34 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 7 9 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 827 992 1 185 1 030 915 867 725 658 395 335
Tillgångar 1 830 996 1 192 1 039 915 867 725 658 395 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 845 872 866 779 710 630 521 421 142 108
Obeskattade reserver 0 62 264 202 141 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 63 62 58 64 162 204 237 253 227
Skulder och eget kapital 1 830 996 1 192 1 039 915 867 725 658 395 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 465 565 565 565 585 497 517 478 478 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 143 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 47 58 58 58 60 52 162 155 621 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 650 663 1 008 1 005 1 072 1 154 1 331 1 326 898 820
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 650 663 1 008 1 005 1 072 1 154 1 331 1 326 898 745
Personalkostnader per anställd (tkr) 513 623 623 623 644 549 679 633 621 527
Rörelseresultat, EBITDA -67 -189 176 159 184 237 261 305 26 -8
Nettoomsättningförändring -1,96% -34,23% 0,30% -6,25% -7,11% -13,30% 0,38% 47,66% 20,54% -%
Du Pont-modellen -3,66% -17,67% 16,02% 17,13% 21,75% 27,45% 36,14% 50,15% 8,86% -3,58%
Vinstmarginal -10,31% -26,55% 18,95% 17,71% 18,56% 20,62% 19,68% 24,89% 3,90% -1,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 129,54% 140,12% 111,41% 96,72% 79,38% 61,09% 39,14% 31,75% 15,81% 14,50%
Soliditet 46,17% 92,41% 89,93% 89,30% 88,95% 79,04% 71,86% 63,98% 35,95% 32,24%
Kassalikviditet 185,48% 1 574,60% 1 911,29% 1 775,86% 1 429,69% 535,19% 355,39% 277,64% 156,13% 147,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...