Visa allt om Vindkraft i Falkenberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 266 467 612 494 533 900 594 699
Övrig omsättning - - 1 000 - - 732 52 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -59 -69 1 170 267 463 414 312 674 398 488
Resultat efter finansnetto 267 988 2 346 152 478 298 349 481 666 537
Årets resultat 347 746 1 562 78 286 195 267 224 505 369
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 091 5 181 3 978 807 879 0 582 689 796 961
Omsättningstillgångar 177 280 1 151 2 334 2 252 2 781 2 423 2 124 1 643 1 162
Tillgångar 5 268 5 461 5 129 3 141 3 131 2 781 3 005 2 813 2 440 2 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 123 4 076 3 630 2 268 2 189 2 103 2 208 1 941 1 716 1 411
Obeskattade reserver 1 125 1 225 1 155 740 769 669 651 658 575 543
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 161 344 133 172 8 145 214 148 169
Skulder och eget kapital 5 268 5 461 5 129 3 141 3 131 2 781 3 005 2 813 2 440 2 123
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 300 300 200 0 200 250 0 0 200
Omsättning 0 0 1 266 467 612 1 226 585 900 594 699
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -59 -69 1 170 267 463 486 419 781 505 595
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -43,04% -23,69% 23,89% -7,32% -40,78% 51,52% -15,02% -%
Du Pont-modellen -% -% 45,74% 9,07% 21,75% 16,22% 16,11% 25,38% 28,40% 25,95%
Vinstmarginal -% -% 881,95% 61,03% 111,27% 91,30% 90,81% 79,33% 116,67% 78,83%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 303,38% 471,31% 339,87% 561,34% 427,39% 212,22% 251,68% 142,06%
Soliditet 94,92% 92,14% 88,34% 89,57% 88,02% 93,35% 89,44% 85,84% 87,30% 84,88%
Kassalikviditet 885,00% 173,91% 334,59% 1 754,89% 1 309,30% 34 762,50% 1 671,03% 992,52% 1 110,14% 687,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...