Visa allt om Exol AB
Visa allt om Exol AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -25 -50 -14 -14 -23 -29 560 -29 -23
Resultat efter finansnetto -157 7 358 -14 687 -13 477 -866 -472 409 12 890 3 356 2 293
Årets resultat -157 7 358 -14 687 -13 477 -866 -472 409 13 079 4 215 3 504
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 328 22 328 14 240 28 200 40 666 40 666 40 666 43 920 43 310 32 635
Omsättningstillgångar 27 50 39 6 10 29 58 70 83 861
Tillgångar 22 355 22 378 14 279 28 205 40 676 40 695 40 724 43 989 43 393 33 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 743 11 901 4 542 -771 12 706 13 572 14 044 14 635 11 557 15 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 189 1 048
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 600 10 465 9 000 28 496 27 959 27 108 26 658 29 339 30 766 15 477
Kortfristiga skulder 12 12 736 480 10 15 22 15 882 1 630
Skulder och eget kapital 22 355 22 378 14 279 28 205 40 676 40 695 40 724 43 989 43 393 33 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 10 000 8 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -25 -50 -14 -14 -23 -29 560 -29 -23
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 33,24% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 2 516,70% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 9,47% -% -%
Soliditet 52,53% 53,18% 31,81% -2,73% 31,24% 33,35% 34,49% 33,27% 26,95% 48,06%
Kassalikviditet 225,00% 416,67% 5,30% 1,25% 100,00% 193,33% 263,64% 466,67% 9,41% 52,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...