Visa allt om Sanord Aktiebolag
Visa allt om Sanord Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 024 1 072 252 604 626 593 587 157 90 610
Övrig omsättning 58 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 538 177 -285 57 62 105 64 53 62 88
Resultat efter finansnetto 671 145 122 10 1 20 16 23 3 -21
Årets resultat 452 145 122 7 0 14 12 22 3 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 931 3 482 3 525 3 580 3 585 3 580 3 566 3 575 3 500 3 500
Omsättningstillgångar 975 277 163 83 127 92 129 77 66 46
Tillgångar 3 907 3 759 3 689 3 663 3 711 3 672 3 695 3 652 3 566 3 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 852 401 256 133 126 126 112 100 78 74
Obeskattade reserver 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 429 3 219 810 920 980 1 010 1 040 1 040 260 780
Kortfristiga skulder 495 139 2 623 2 609 2 605 2 536 2 543 2 512 3 228 2 692
Skulder och eget kapital 3 907 3 759 3 689 3 663 3 711 3 672 3 695 3 652 3 566 3 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 220 545 275 300 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 83 188 106 114 - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 082 1 072 252 604 626 593 587 157 90 610
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 512 1 072 252 604 626 593 587 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 171 762 422 447 470 393 444 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 544 182 -280 62 67 106 64 53 62 88
Nettoomsättningförändring -4,48% 325,40% -58,28% -3,51% 5,56% 1,02% 273,89% 74,44% -85,25% -%
Du Pont-modellen 17,56% 4,74% 4,53% 1,58% 1,67% 3,16% 2,33% 2,63% 1,74% 2,48%
Vinstmarginal 66,99% 16,60% 66,27% 9,60% 9,90% 19,56% 14,65% 61,15% 68,89% 14,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,88% 12,87% -976,19% -418,21% -395,85% -412,14% -411,24% -1 550,96% -3 513,33% -433,77%
Soliditet 24,40% 10,67% 6,94% 3,63% 3,40% 3,43% 3,03% 2,74% 2,19% 2,09%
Kassalikviditet 196,97% 199,28% 6,21% 3,18% 4,88% 3,63% 5,07% 3,07% 2,04% 1,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...