Visa allt om Nya Österberg & Bengtsson VVS AB
Visa allt om Nya Österberg & Bengtsson VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 507 4 529 4 728 4 797 6 559 8 869 9 491 10 076 7 227 6 607
Övrig omsättning 62 - 18 230 280 - 18 - - 11
Rörelseresultat (EBIT) -548 135 -258 252 25 -464 -282 363 537 303
Resultat efter finansnetto -468 125 -268 258 41 -489 -311 323 523 303
Årets resultat -468 125 -268 258 41 -379 2 147 305 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 1 525 1 517 1 524 1 614 1 761 400 865 534 717
Omsättningstillgångar 871 1 313 1 015 1 291 900 1 219 1 876 1 868 1 508 978
Tillgångar 890 2 838 2 531 2 815 2 514 2 979 2 276 2 733 2 043 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 526 401 669 410 369 748 806 718 464
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 110 423 324 226
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 377 1 871 1 524 1 521 1 503 1 571 350 367 190 239
Kortfristiga skulder 455 441 607 625 601 1 039 1 068 1 137 811 766
Skulder och eget kapital 890 2 838 2 531 2 815 2 514 2 979 2 276 2 733 2 043 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 370 507 513 473 410 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 968 1 202 1 208 1 271 1 654 1 903 2 065 2 046 699 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 417 538 493 471 646 747 856 856 400 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 60 50
Omsättning 3 569 4 529 4 746 5 027 6 839 8 869 9 509 10 076 7 227 6 618
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 5 5 6 7 8 8 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 169 906 946 959 1 093 1 267 1 186 1 260 1 445 1 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 349 348 357 447 432 362 379 318 307
Rörelseresultat, EBITDA -542 142 -251 261 130 -290 -17 691 738 514
Nettoomsättningförändring -22,57% -4,21% -1,44% -26,86% -26,05% -6,55% -5,81% 39,42% 9,38% -%
Du Pont-modellen -50,34% 4,90% -10,00% 9,77% 2,82% -14,07% -12,26% 13,76% 26,87% 18,35%
Vinstmarginal -12,77% 3,07% -5,35% 5,73% 1,08% -4,72% -2,94% 3,73% 7,60% 4,71%
Bruttovinstmarginal 49,70% 61,10% 49,53% 55,97% 55,82% 45,35% 47,06% 51,71% 44,97% 38,31%
Rörelsekapital/omsättning 11,86% 19,25% 8,63% 13,88% 4,56% 2,03% 8,51% 7,25% 9,64% 3,21%
Soliditet 6,52% 18,53% 15,84% 23,77% 16,31% 12,39% 36,43% 40,64% 46,56% 36,97%
Kassalikviditet 65,05% 171,20% 94,56% 127,04% 97,00% 75,46% 132,30% 121,72% 131,20% 83,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...