Visa allt om Vv Redovisning AB
Visa allt om Vv Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 164 111 212 150 213 219 186 264 300 232
Övrig omsättning - - - - - - - 2 15 41
Rörelseresultat (EBIT) -45 7 29 2 4 -17 -23 61 63 120
Resultat efter finansnetto -46 7 29 2 4 -16 -24 59 63 119
Årets resultat -46 7 23 2 4 -16 -24 59 63 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 41 34 47 40 75 124 121 183 104 56
Tillgångar 41 34 47 40 75 124 121 183 104 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -32 14 7 -16 -17 -22 -5 19 -40 -103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 20 40 56 93 145 126 164 144 159
Skulder och eget kapital 41 34 47 40 75 124 121 183 104 56
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 27 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 66 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 0 0 0 0 9 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 164 111 212 150 213 219 186 266 315 273
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 111 212 150 - 219 186 264 300 232
Personalkostnader per anställd (tkr) - 34 - - - - 36 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -45 7 29 2 4 -17 -23 61 63 120
Nettoomsättningförändring 47,75% -47,64% 41,33% -29,58% -2,74% 17,74% -29,55% -12,00% 29,31% -%
Du Pont-modellen -109,76% 20,59% 61,70% 5,00% 5,33% -12,10% -19,01% 33,33% 60,58% 214,29%
Vinstmarginal -27,44% 6,31% 13,68% 1,33% 1,88% -6,85% -12,37% 23,11% 21,00% 51,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 54,05% 28,30% 24,67% 28,17% 16,44% 41,94% 38,26% 27,00% 39,22%
Rörelsekapital/omsättning -19,51% 12,61% 3,30% -10,67% -8,45% -9,59% -2,69% 7,20% -13,33% -44,40%
Soliditet -78,05% 41,18% 14,89% -40,00% -22,67% -17,74% -4,13% 10,38% -38,46% -183,93%
Kassalikviditet 56,16% 170,00% 77,50% 42,86% 63,44% 74,48% 76,19% 96,95% 72,22% 35,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...