Visa allt om Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding Ottosson AB
Visa allt om Boutrednings- & Mäklarf:a Hilding Ottosson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 10 036 9 038 7 735 7 945 6 751 7 756 7 034 8 110 11 108 6 788
Övrig omsättning 418 420 363 447 394 370 377 723 471 220
Rörelseresultat (EBIT) 1 967 2 798 1 218 1 404 -66 2 406 874 2 105 3 611 3 074
Resultat efter finansnetto 3 840 3 133 1 428 1 794 -22 2 626 1 017 2 399 3 810 3 495
Årets resultat 2 499 2 239 1 360 1 420 122 1 640 677 1 445 2 045 2 045
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 378 18 105 14 658 14 734 13 956 12 257 11 837 11 516 11 342 8 211
Omsättningstillgångar 2 404 5 539 5 558 4 534 3 312 6 112 3 968 4 363 2 705 3 675
Tillgångar 26 782 23 643 20 215 19 268 17 268 18 369 15 805 15 878 14 048 11 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 218 16 873 14 784 13 525 12 104 11 982 10 343 9 666 8 240 6 195
Obeskattade reserver 4 373 3 713 3 469 3 835 3 999 4 316 3 961 3 913 3 581 2 673
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 191 3 057 1 962 1 909 1 165 2 070 1 502 2 300 2 227 3 018
Skulder och eget kapital 26 782 23 643 20 215 19 268 17 268 18 369 15 805 15 878 14 048 11 886
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 300 350 300 300 300 240 350 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 2 433 2 028 1 514 1 250 1 184 792 716 763 1 155 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 964 818 688 548 516 424 335 301 512 339
Utdelning till aktieägare 300 155 150 100 0 0 0 0 19 0
Omsättning 10 454 9 458 8 098 8 392 7 145 8 126 7 411 8 833 11 579 7 008
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 4 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 673 1 506 1 547 1 986 1 688 2 585 2 345 2 703 3 703 1 697
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 486 513 550 512 520 469 447 692 315
Rörelseresultat, EBITDA 2 142 3 009 1 454 1 742 260 2 749 1 215 2 476 4 032 3 366
Nettoomsättningförändring 11,04% 16,85% -2,64% 17,69% -12,96% 10,26% -13,27% -26,99% 63,64% -%
Du Pont-modellen 14,37% 13,25% 7,64% 9,32% 0,08% 14,30% 6,43% 15,13% 27,63% 29,57%
Vinstmarginal 38,34% 34,66% 19,96% 22,61% 0,21% 33,86% 14,46% 29,62% 34,94% 51,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,84% 27,46% 46,49% 33,04% 31,80% 52,11% 35,06% 25,44% 4,30% 9,68%
Soliditet 84,49% 83,62% 86,52% 84,86% 87,16% 82,55% 83,91% 78,62% 77,01% 68,31%
Kassalikviditet 75,34% 181,19% 283,28% 237,51% 284,29% 295,27% 264,18% 189,70% 121,46% 121,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...