Visa allt om Omsorgsgruppen IN AB
Visa allt om Omsorgsgruppen IN AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 107 258 103 728 116 759 103 155 89 775 59 297 44 258 30 202 28 897 23 355
Övrig omsättning 983 1 171 1 810 1 803 1 440 1 102 879 638 512 566
Rörelseresultat (EBIT) 441 -501 312 1 164 298 2 337 2 125 687 1 090 -437
Resultat efter finansnetto 393 -570 215 1 048 259 2 277 2 081 623 1 028 -480
Årets resultat 5 2 156 752 276 1 660 1 448 445 760 -109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 297 747 1 122 869 1 211 157 208 159 214 306
Omsättningstillgångar 13 488 11 735 13 350 12 695 10 181 6 478 6 191 3 328 3 833 3 271
Tillgångar 13 785 12 481 14 472 13 564 11 392 6 635 6 399 3 487 4 047 3 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 123 121 121 458 133 124 179 191 491
Obeskattade reserver 0 0 41 36 22 22 46 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 325 625 1 025 300 500 840 280 420 560
Kortfristiga skulder 13 632 12 033 13 685 12 382 10 612 5 980 5 389 3 028 3 436 2 526
Skulder och eget kapital 13 785 12 481 14 472 13 564 11 392 6 635 6 399 3 487 4 047 3 577
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 495 508 464 418 395 366 253 0 60 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 71 432 70 318 78 331 69 348 61 376 38 584 28 126 19 648 18 293 14 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 25 375 24 271 27 601 24 485 21 346 13 724 10 200 7 475 6 677 5 602
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 0 371
Omsättning 108 241 104 899 118 569 104 958 91 215 60 399 45 137 30 840 29 409 23 921
Nyckeltal
Antal anställda 211 210 247 220 200 133 103 67 65 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) 508 494 473 469 449 446 430 451 445 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 454 431 429 416 397 376 406 381 395
Rörelseresultat, EBITDA 636 -221 679 1 506 625 2 430 2 212 780 1 204 -264
Nettoomsättningförändring 3,40% -11,16% 13,19% 14,90% 51,40% 33,98% 46,54% 4,52% 23,73% -%
Du Pont-modellen 3,20% -4,01% 2,16% 8,59% 2,69% 35,22% 33,41% 19,70% 26,96% -12,02%
Vinstmarginal 0,41% -0,48% 0,27% 1,13% 0,34% 3,94% 4,83% 2,27% 3,78% -1,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,13% -0,29% -0,29% 0,30% -0,48% 0,84% 1,81% 0,99% 1,37% 3,19%
Soliditet 0,94% 0,99% 1,06% 1,09% 4,16% 2,25% 2,47% 5,13% 4,72% 13,73%
Kassalikviditet 98,94% 97,52% 97,55% 102,53% 95,94% 108,33% 114,88% 109,91% 111,55% 129,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...