Visa allt om OGH Sales AB
Visa allt om OGH Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 869 20 448 20 788 22 633 22 891 29 931 32 928 37 598 46 843 43 262
Övrig omsättning - 3 597 947 - - - - 906 - -
Rörelseresultat (EBIT) -132 1 873 501 -203 345 1 390 1 009 -2 438 182 624
Resultat efter finansnetto -181 1 717 325 -414 149 1 259 606 -2 947 -142 224
Årets resultat -181 942 325 -414 149 1 424 606 -2 947 -110 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 54 503 655 830 1 004 1 029 1 251 387 407
Omsättningstillgångar 2 639 10 140 7 479 6 215 7 080 7 724 9 010 7 318 8 559 8 814
Tillgångar 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946 9 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 215 396 -546 -871 -457 -606 -2 030 -2 635 312 422
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 311 352 2 192 1 933 2 694 3 421 3 757 3 323 4 599 5 268
Kortfristiga skulder 2 114 9 446 6 336 5 808 5 673 5 912 8 311 7 882 4 035 3 530
Skulder och eget kapital 2 639 10 194 7 982 6 870 7 910 8 727 10 039 8 569 8 946 9 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 488 480 200 480 500 580 540 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 493 1 795 1 239 1 286 1 243 1 177 1 320 1 730 1 691 2 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 246 814 616 628 516 568 840 878 1 088 1 435
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 869 24 045 21 735 22 633 22 891 29 931 32 928 38 504 46 843 43 262
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 5 6 5 5 5 6 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 869 5 112 4 158 3 772 4 578 5 986 6 586 6 266 6 692 4 807
Personalkostnader per anställd (tkr) 740 662 517 444 449 493 537 586 479 512
Rörelseresultat, EBITDA -76 1 902 521 -191 357 1 580 1 231 -2 396 248 678
Nettoomsättningförändring -81,08% -1,64% -8,15% -1,13% -23,52% -9,10% -12,42% -19,74% 8,28% -%
Du Pont-modellen -5,00% 18,46% 6,29% -2,94% 4,41% 15,94% 10,23% -28,18% 2,21% 6,79%
Vinstmarginal -3,41% 9,20% 2,41% -0,89% 1,52% 4,65% 3,12% -6,42% 0,42% 1,45%
Bruttovinstmarginal 43,29% 19,66% 24,11% 26,41% 22,55% 23,29% 18,34% 7,68% 15,48% 20,49%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 3,39% 5,50% 1,80% 6,15% 6,05% 2,12% -1,50% 9,66% 12,21%
Soliditet 8,15% 3,88% -6,84% -12,68% -5,78% -6,94% -20,22% -30,75% 3,49% 4,58%
Kassalikviditet 124,83% 86,67% 83,11% 78,75% 90,06% 91,46% 76,19% 67,24% 140,12% 164,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...