Visa allt om Tegelvalvet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 648 2 495
Övrig omsättning - - - - - - - - 668 24
Rörelseresultat (EBIT) -16 -18 -21 -24 -30 -32 -36 -57 508 -442
Resultat efter finansnetto 36 47 117 -242 161 -50 98 -328 513 -220
Årets resultat 36 47 117 -242 161 -50 98 -328 455 -190
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 70 335
Omsättningstillgångar 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 651 1 201
Tillgångar 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 721 1 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 407 1 371 1 324 1 207 1 449 1 308 1 438 1 339 1 667 1 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 67 0 0 0 60
Kortfristiga skulder 79 81 83 77 84 19 13 69 54 264
Skulder och eget kapital 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 721 1 536
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 130 409
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 4 306
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 0 35 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316 2 519
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - 0 0 0 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 648 624
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 170 200
Rörelseresultat, EBITDA -16 -18 -21 -24 -30 -32 -36 -57 538 -358
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -74,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 30,39% -12,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 80,71% -7,98%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 54,32% 68,34%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 246,45% 37,56%
Soliditet 94,62% 94,42% 94,03% 94,00% 94,52% 93,76% 99,10% 95,10% 96,86% 78,91%
Kassalikviditet 1 882,28% 1 792,59% 1 696,39% 1 667,53% 1 825,00% 7 342,11% 11 161,54% 2 040,58% 3 057,41% 433,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...