Visa allt om Tegelvalvet AB
Visa allt om Tegelvalvet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
Övrig omsättning - - - - - - - - - 668
Rörelseresultat (EBIT) -15 -16 -18 -21 -24 -30 -32 -36 -57 508
Resultat efter finansnetto -157 36 47 117 -242 161 -50 98 -328 513
Årets resultat -157 36 47 117 -242 161 -50 98 -328 455
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Omsättningstillgångar 1 326 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 651
Tillgångar 1 326 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 721
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 250 1 407 1 371 1 324 1 207 1 449 1 308 1 438 1 339 1 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 79 81 83 77 84 19 13 69 54
Skulder och eget kapital 1 326 1 487 1 452 1 408 1 284 1 533 1 395 1 451 1 408 1 721
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 0 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - 0 0 0 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 316
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 648
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 170
Rörelseresultat, EBITDA -15 -16 -18 -21 -24 -30 -32 -36 -57 538
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 30,39%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 80,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 54,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 246,45%
Soliditet 94,27% 94,62% 94,42% 94,03% 94,00% 94,52% 93,76% 99,10% 95,10% 96,86%
Kassalikviditet 1 722,08% 1 882,28% 1 792,59% 1 696,39% 1 667,53% 1 825,00% 7 342,11% 11 161,54% 2 040,58% 3 057,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...