Visa allt om KAMAKI AB
Visa allt om KAMAKI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 489 2 632 2 525 2 501 3 187 2 463 2 568 2 557 2 585 2 171
Övrig omsättning 6 12 1 17 - 35 70 67 39 58
Rörelseresultat (EBIT) 1 58 -53 -59 17 -182 -313 -69 51 -153
Resultat efter finansnetto 1 58 -53 -59 1 -203 -334 -95 27 -162
Årets resultat 1 58 -53 -59 1 -203 -334 -95 27 -162
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 52 56 56 133 255 312 354 177 215
Omsättningstillgångar 312 572 402 512 522 264 288 294 250 249
Tillgångar 426 623 458 569 655 519 600 647 427 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 280 222 275 334 -867 -664 -330 -235 -262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 195 343 236 294 321 1 386 1 263 977 662 726
Skulder och eget kapital 426 623 458 569 655 519 600 647 427 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 238 362 364 360 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 456 499 547 613 637 262 374 202 106 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 237 212 232 281 202 298 219 175 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 495 2 644 2 526 2 518 3 187 2 498 2 638 2 624 2 624 2 229
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 830 877 842 625 797 821 642 852 862 724
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 243 254 178 231 232 217 234 214 223
Rörelseresultat, EBITDA 27 84 -5 18 139 -63 -203 13 105 -69
Nettoomsättningförändring -5,43% 4,24% 0,96% -21,52% 29,40% -4,09% 0,43% -1,08% 19,07% -%
Du Pont-modellen 0,23% 9,31% -11,57% -10,37% 2,60% -35,07% -52,17% -10,66% 11,94% -32,97%
Vinstmarginal 0,04% 2,20% -2,10% -2,36% 0,53% -7,39% -12,19% -2,70% 1,97% -7,05%
Bruttovinstmarginal 66,69% 66,45% 67,80% 68,29% 68,90% 67,28% 63,51% 61,79% 62,82% 62,97%
Rörelsekapital/omsättning 4,70% 8,70% 6,57% 8,72% 6,31% -45,55% -37,97% -26,71% -15,94% -21,97%
Soliditet 54,23% 44,94% 48,47% 48,33% 50,99% -167,05% -110,67% -51,00% -55,04% -56,47%
Kassalikviditet 130,26% 154,23% 148,31% 158,84% 145,79% 15,73% 18,69% 25,08% 31,72% 28,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...