Visa allt om Joraform AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 915 4 912 5 581 5 455 9 789 9 741 9 563 9 635 9 568 8 139
Övrig omsättning - 175 26 - - 4 - 144 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 190 748 -1 136 -3 201 924 995 723 729 516 253
Resultat efter finansnetto 190 747 -1 266 -3 200 902 760 709 725 507 218
Årets resultat 190 747 -1 266 -2 356 492 412 387 386 523 196
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 294 401 530 301 1 073 350 358 236 270
Omsättningstillgångar 6 054 5 522 5 187 4 588 5 045 4 053 4 600 3 864 3 339 2 450
Tillgångar 6 250 5 816 5 588 5 118 5 346 5 126 4 950 4 221 3 575 2 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 057 867 120 259 2 815 2 523 2 311 2 124 1 738 1 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 844 620 423 240 55 276
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 567 3 567 3 436 0 0 343 0 0 0 78
Kortfristiga skulder 1 626 1 383 2 031 4 859 1 686 1 639 2 215 1 857 1 781 1 150
Skulder och eget kapital 6 250 5 816 5 588 5 118 5 346 5 126 4 950 4 221 3 575 2 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 496 530 483 389 10 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 291 293 1 323 1 397 817 674 957 983 1 569 1 482
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 76 490 567 508 458 563 649 584 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 200 200 0 0
Omsättning 5 915 5 087 5 607 5 455 9 789 9 745 9 563 9 779 9 568 8 142
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 4 4 4 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 915 4 912 1 860 1 364 2 447 2 435 1 913 1 927 1 595 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 371 605 502 463 418 404 409 360 347
Rörelseresultat, EBITDA 289 853 -1 019 -3 054 1 063 1 131 838 855 604 374
Nettoomsättningförändring 20,42% -11,99% 2,31% -44,27% 0,49% 1,86% -0,75% 0,70% 17,56% -%
Du Pont-modellen 3,04% 12,86% -20,31% -62,52% 17,43% 19,41% 14,61% 17,56% 14,57% 9,38%
Vinstmarginal 3,21% 15,23% -20,34% -58,66% 9,52% 10,21% 7,56% 7,69% 5,45% 3,13%
Bruttovinstmarginal 43,11% 41,06% 36,18% 44,00% 47,19% 52,58% 52,46% 51,39% 52,64% 54,54%
Rörelsekapital/omsättning 74,86% 84,26% 56,55% -4,97% 34,31% 24,78% 24,94% 20,83% 16,28% 15,97%
Soliditet 16,91% 14,91% 2,15% 5,06% 64,29% 58,13% 52,98% 54,41% 49,72% 52,01%
Kassalikviditet 214,82% 184,45% 97,10% 41,08% 219,69% 174,68% 158,74% 164,78% 140,54% 121,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...