Visa allt om P & R Lidköping AB
Visa allt om P & R Lidköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 244 1 409 1 428 1 953 3 298 4 550 3 632 3 298 3 987 4 557
Övrig omsättning - - - - 53 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -4 1 1 -6 2 3 -2 -2 102
Resultat efter finansnetto 4 0 0 1 -6 6 10 2 4 107
Årets resultat 4 0 0 1 -6 4 7 1 2 77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8
Omsättningstillgångar 540 496 514 383 447 784 1 039 979 894 990
Tillgångar 540 496 514 383 447 784 1 040 983 900 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 134 133 133 132 138 134 127 125 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 402 362 380 250 315 646 906 856 774 795
Skulder och eget kapital 540 496 514 383 447 784 1 040 983 900 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 280 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 292 294 0 393 517 514 499 490 473 425
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 111 110 108 147 199 201 196 193 186 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Omsättning 1 244 1 409 1 428 1 953 3 351 4 550 3 632 3 298 3 987 4 557
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 244 1 409 1 428 1 953 1 649 1 517 1 211 1 099 1 329 1 519
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 404 388 540 360 238 215 213 206 186
Rörelseresultat, EBITDA 2 -4 1 1 -6 4 5 0 0 106
Nettoomsättningförändring -11,71% -1,33% -26,88% -40,78% -27,52% 25,28% 10,13% -17,28% -12,51% -%
Du Pont-modellen 0,74% 0,00% 0,19% 0,26% -1,34% 0,77% 0,96% 0,31% 0,44% 10,72%
Vinstmarginal 0,32% 0,00% 0,07% 0,05% -0,18% 0,13% 0,28% 0,09% 0,10% 2,35%
Bruttovinstmarginal 44,37% 38,89% 40,90% 38,50% 35,84% 28,75% 32,02% 35,90% 31,78% 28,07%
Rörelsekapital/omsättning 11,09% 9,51% 9,38% 6,81% 4,00% 3,03% 3,66% 3,73% 3,01% 4,28%
Soliditet 25,56% 27,02% 25,88% 34,73% 29,53% 17,60% 12,88% 12,92% 13,89% 20,34%
Kassalikviditet 134,33% 137,02% 135,26% 153,20% 141,90% 121,36% 114,46% 114,02% 114,47% 122,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...